feltételes mód_mondatok


Off Course Angol
feltételes mód: conditional
(Felhasznált forrás: Huron's Checkbook: Salamon Gábor, Zalotay Melinda, 1993, Biográf Kiadó)
Nyelvtan – bonyolult magyarázatok nélkül. Nézd meg ezekben az eredeti angol mondatokban, hogyan működik a feltételes mód és utánozd a mintákat!
Amire a leggyakrabban szükséged lehet, arra kékkel kiemelt példamondatot találsz. A példamondatot érdemes kívülről megtanulni, hogy bármikor felidézhesd a követendő mintát.
A szürke kiemelés a formális (hivatalos) nyelvhasználatot jelzi.

I always write if/when you write”
(zero conditional)
mindig írok, ha/amikor írsz”
(0. típus)
1. If you cut your finger very deeply with a knife it usually bleeds. 2. If a ferret bites you it is nearly always your fault. 3. If you mix the colours blue and red, you get purple. 4. What happens to petrol if you strike a match near it? 5. When you are young and in love nothing seems pointless. 6. When the tap is dripping, it needs a new washer. 7. When telephoning Budapest numbers, dial 1. 8. If it is raining, we usually stay indoors. 9. It hurts when I bend down. 10. If you take on a married man you have to behave decently towards his children. 11. I can be very responsible if I have to be. 12. You mustn’t worry if you make mistakes. 13. When he looked OK I felt OK, because I loved him.
1. Ha egy késsel nagyon mélyen megvágod az ujjadat, akkor általában vérzik. 2. Ha egy menyét megharap, az majdnem mindig a te hibád. 3. Ha összekevered a kéket és a pirosat, akkor lilát kapsz. 4. Mi történik a benzinnel, ha gyufát gyújtunk a közelében? 5. Amikor az ember fiatal és szerelmes, semmi sem tűnik értelmetlennek. 6. Ha a csap csöpög, akkor új tömítőgyűrűre van szükség. 7. Ha budapesti számot hív, tárcsázza az egyest. 8. Ha esik az eső, általában bent szoktunk maradni a lakásban. 9. Fáj, amikor lehajolok. 10. Ha nős férfival kezd az ember, rendesen kell viselkedni a gyerekeivel. 11. Ha kell, tudok nagyon megbízható lenni. 12. Nem szabad idegeskedned, ha hibázol! 13. Amikor úgy tűnt, hogy ő rendben van, én is jól éreztem magam, mert szerelmes voltam belé.
I will write if you write”
(1st type)
majd írok, (feltéve) ha írsz”
(1. típus)
14. If you say yes, I will say yes too. 15. If you see a black cat you’ll have good luck. 16. If I bring her a red rose she will dance with me till dawn. 17. I will give up all my bad habits if you stay. 18. If it’s a girl, we’ll call her Victoria, and if it’s a boy we’ll call him Jason. 19. What will John do if he doesn’t get the job? 20. I dread to think what will happen if I cannot finish it by the deadline. 21. If you ever come to our neighbourhood, you’ll see what I mean. 22. I won’t ask you any questions if you don’t ask me any. 23. Do come back again, and we won’t talk about cats or dogs either, if you don’t like them. 24. And if Jim says he washes his hands of it? 25. Please let me know if you require a deposit. 26. If by any chance it goes wrong again, let us know straight away. 27. If you don’t want to listen, go home. 28. If you drive west you cannot miss it. 29. Don’t talk if it hurts. 30. They will be sorry when I am famous. 31. I’ll speak to him when he comes tomorrow. 32. What will she say when she hears? 33. What will you miss when you go home? 34. Turn south when you come to the river. 35. I’ll speak to him after he arrives. 36. Before I move into the flat, I will have to paint it. 37. You can sleep here if you like. 38. When I go to university I may study the problem. 39. I think I might like to be a vet when I grow up. 40. If anyone doubts the truth of this, they should check it for themselves. 41. Show me a sane man and I will cure him for you. 42. I’ll call you when they’ve left for work. 43. They’ll send full details when they have received your entry. 44. I’ll see them both after they’ve come back. 45. After we have lived in Canterbury for a few years, we will move back to London. 46. I’m sorry if I have hurt you.
14. Ha te igent mondasz, akkor igent mondok én is. 15. Ha fekete macskát látsz, szerencséd lesz. 16. Ha hozok neki egy vörös rózsát, pirkadatig velem fog táncolni. 17. Az összes rossz szokásommal felhagyok, ha velem maradsz. 18. Ha lány, Victoriának fogjuk hívni, ha fiú, Jasonnek. 19. Mihez kezd John, ha nem kapja meg a munkát? 20. Ret tegek, ha arra gondolok, hogy mi fog történni, ha nem tudom határidőre befejezni. 21. Ha valaha a környékünkre merészkedsz, majd megtudod, mire gondolok. 22. Nem kérdezek tőled semmit, ha te se kérdezel tőlem semmit. 23. Kérlek, gyere vissza, és nem fogunk macskákról vagy kutyákról beszélni, ha nem szereted őket! 24. És ha Jim azt mondja, hogy mossa kezeit? 25. Kérem, tudassa, ha foglalót kér. 26. Ha esetleg megint elromlik, kérjük, azonnal értesítsen minket. 27. Ha nem akarsz figyelni, menj haza! 28. Ha nyugatnak hajt, nem tévesztheti el. 29. Ne beszélj, ha nehezedre esik. 30. Majd megbánják ezt, ha egyszer híres leszek. 31. Majd beszélek vele, amikor jön holnap. 32. Mit fog szólni, ha meghallja? 33. Mi fog hiányozni, ha hazamész? 34. Forduljon délnek, amikor a folyóhoz ér! 35. Majd beszélek vele, amikor megérkezik. 36. Mielőtt beköltözöm, ki kell festetnem a lakást. 37. Itt aludhatsz, ha akarsz. 38. Esetleg tanulmányozom majd a problémát, ha egyetemista leszek. 39. Azt hiszem, talán állatorvos szeretnék lenni, ha felnövök. 40. Ha bárki kételkedik abban, hogy ez igaz, járjon utána maga. 41. Mutass nekem egy épelméjű embert, és én majd meggyógyítom neked. 42. Majd felhívlak, ha elmentek dolgozni. 43. Részletes tájékoztatást küldenek, amikor megkapták a jelentkezésedet. 44. Mindkettőjükkel találkozni fogok, amikor már visszajöttek. 45. Miután pár évig Canterburyben éltünk, majd visszaköltözünk Londonba. 46. Sajnálom, ha megbántottalak.
as soon as
mihelyt, amint
47. I’ll give her the message as soon as I see her. 48. I’ll help you as soon as I can. 49. Let me know as soon as you have any news. 50. We’ll talk to them as soon as we’ve had lunch.
47. Átadom neki az üzenetet, mihelyt találkozom vele. 48. Amint tudok, segítek neked. 49. Azonnal értesítsenek, amint van valami újság. 50. Beszélünk velük, mihelyt megebédeltünk.
I would write if you wrote”
(2nd type)
-na/ne/ná/né; „írnék, ha írnál”
(2. típus)
51. I’d like to show you something. 52. I’d like to become a member. 53. The cost would be about the same. 54. I wouldn’t like to be rich. 55. She would not sacrifice herself for others. 56. Would you like some more toast? 57. Would you like to go out tonight? 58. Would you like me to get you something? 59. Would you tell me which road leads out of the wood? 60. Wouldn’t you like to come and see us some time? 61. And what would you do in return? 62. Where would you like to go today? 63. Why would he agree? 64. If you knew how people laughed at you behind your back. 65. If you were a headmaster, how would you choose a new teacher? 66. If he was/were a woman, he would know what I mean. 67. If I was/were as big as you, I would kill you. 68. If I was/were rich, I would do what I liked. 69. If there was/were an election today, 50% would vote for them. 70. If you said yes, I would say yes too. 71. What would you do if you won the lottery? 72. You wouldn’t believe me if I denied it. 73. People would like Albert more if he didn’t talk so much. 74. I wouldn’t go there if you paid me. 75. If I didn’t have to stay, I’d leave. 76. If I didn’t love you so much it wouldn’t matter. 77. If everybody minded their own business, the world would go round a deal faster than it does. 78. You’d tell us if that was the case, wouldn’t you? 79. Sorry to bother you. I wouldn’t if I didn’t have to. 80. I think it’d be a good idea if we left separately. 81. She said she would dance with me if I brought her red roses. 82. This could have a very bad effect on me. 83. What could I reply? 84. Could I move in with you for a while? 85. How could we test this idea? 86. Do you think you could lend me 50p? 87. Goodness knows what he could do if he tried. 88. Be careful because if you frightened them, they might take off. 89. I should be surprised if they came to apologize. 90. I would say yes if it wasn’t for Roberto. 91. If it wasn’t for the kids, I’d ask for a divorce tomorrow. 92. I would love to come if it weren’t for my job. 93. If it wasn’t for their help I don’t know how I could go on. 94. If it weren’t for all the dust in the atmosphere, human beings would be killed by the heat of the sun. 95. If I was to do that, what would you say? 96. If she was to die, Maximilian would get all the money. 97. If you were to find that your husband had been cheating you, what would you do? 98. If you were to be told that you only had a year to live, what would you do? 99. What would you do if war were to break out? 100. If he were to call and ask me out again, I might just say yes.
51. Szeretnék mutatni neked valamit. 52. Szeretnék tag lenni. 53. Körülbelül ugyanannyiba kerülne. 54. Nem szeretnék gazdag lenni. 55. Nem áldozná fel magát másokért. 56. Kérsz még pirítóst? 57. Szeretnél elmenni valahova ma este? 58. Akarod, hogy hozzak neked valamit? 59. Megmondaná, melyik út vezet ki az erdőből? 60. Nem lenne kedve meglátogatni minket valamikor? 61. És mit tennél cserébe? 62. Hova szeretnél ma menni? 63. Miért értene egyet? 64. Ha tudnád, hogy kinevettek a hátad mögött az emberek! 65. Ön hogyan választana ki egy új tanárt, ha iskolaigazgató lenne? 66. Ha nő lenne, tudná, hogyan értem. 67. Ha olyan nagy lennék, mint te, megölnélek. 68. Ha gazdag lennék, azt csinálnám, amihez kedvem van. 69. Ha ma lenne választás, 50 százalék rájuk szavazna. 70. Ha igent mondanál, igent mondanék én is. 71. Mit csinálnál, ha nyernél a lottón? 72. Nem hinnéd el, ha letagadnám. 73. Az emberek jobban szeretnék Albertet, ha nem beszélne olyan sokat. 74. Még ha fizetnél érte, se mennék oda. 75. Ha nem kellene maradnom, elmennék. 76. Ha nem szeretnélek annyira, az egész nem is számítana. 77. Ha mindenki a saját dolgával törődne, a világ jóval gyorsabban forogna, mint így. 78. Ugye megmondanád nekünk, ha erről lenne szó? 79. Sajnálom, hogy zavarom. Nem tenném, ha nem lenne muszáj. 80. Azt hiszem, jó ötlet lenne, ha külön-külön távoznánk. 81. Azt mondta, táncol velem, ha hozok neki vörös rózsát. v.: Azt mondta, táncolna velem, ha hoznék neki vörös rózsát. 82. Ennek nagyon rossz hatása lehetne rám. 83. Mit felelhetnék? 84. Odaköltözhetnék hozzád egy időre? 85. Hogyan próbálhatnánk ki az ötletet? 86. Gondolod, hogy tudnál kölcsönözni 50 pennyt? 87. Ki tudja, mire lenne képes, ha megpróbálná. 88. Légy óvatos, mert ha megriasztanád őket, esetleg elrepülnek. 89. Meglepődnék, ha netán eljönnének bocsánatot kérni. 90. Ha nem volna Roberto, igent mondanék. 91. Ha nem volnának a gyerekek, holnap beadnám a válópert. 92. Nagyon szeretnék menni, de az állásom miatt nem lehet. 93. Ha nem segítenének, nem tudom, hogyan tudnám folytatni. 94. Ha nem volna az a rengeteg por az atmoszférában, az embereket elpusztítaná a Nap tüze. 95. Ha esetleg megtenném, mit mon danál? 96. Ha netán meghalna, Maximilian örökölné az összes pénzt. 97. Ha megtudnád, hogy megcsalt a férjed, mit csinálnál? 98. Ön mit tenne, ha azt mondanák, már csak egy éve van hátra? 99. Mit tenne, ha háború törne ki? 100. Ha megint telefonálna, és elhívna valahova, talán igent is mondanék.
if I were you”
a helyedben”
101. So I shouldn’t worry if I were you. 102. What would you do if you were me? 103. If I were you, I’d go home early. 104. If I was/were him, I shouldn’t let them in. 105. I wouldn’t even dream of going there if I were you.
101. Szóval a helyedben nem aggódnék. 102. Mit tennél a helyemben? 103. A helyedben korán hazamennék. 104. A helyében nem engedném be őket. 105. A helyedben nem is álmodnék róla, hogy odamegyek.
I would have written if you had written”
(3rd type)
volna; „írtam volna, ha írtál volna”
(3. típus)
106. I would have liked to help her, but she sent me away. 107. I never would have believed it... OR: I would never have believed it... 108. She would not have been happy as a teacher. 109. Who would have guessed it? 110. What would you have preferred? 111. It would have been better if he had told us before. 112. If you had said yes, I would have said yes too. 113. If he had told the truth, he wouldn’t have been punished. 114. If you hadn’t been going so fast, I’d have had plenty of time to get across. 115. If we hadn’t set out late, we wouldn’t have been caught in that traffic jam. 116. If you had any sense you would have married him while you had the chance. 117. She would have prayed if she had believed it would help. 118. If he had known how difficult the task would be he would not have attempted it. 119. I might’ve got the job if I hadn’t been late. 120. I dread to think what might have happened if I’d tried to open it. 121. If I had heard you, I should have answered. 122. You could have taken them home. 123. You could have told me on the phone not to come. 124. You couldn’t have come at a more inconvenient time. 125. When I started in 1951, I don’t think anyone could have predicted that I’d become the boss of a company worth three billion dollars. 126. If it hadn’t been for you, we’d have all been happy.
106. Szerettem volna segíteni neki, de elküldött. 107. Sohasem hittem volna… 108. Nem lett volna boldog tanárként. 109. Ki sejtette volna? 110. Te mit választottál volna? 111. Jobb lett volna, hogy ha előbb megmondja nekünk. 112. Ha igent mondtál volna, igent mondtam volna én is. 113. Ha megmondta volna az igazat, nem büntették volna meg. 114. Ha nem hajtott volna annyira gyorsan, még bőven átértem volna a túloldalra. 115. Ha nem indultunk volna későn, nem kerültünk volna abba a dugóba. 116. Ha lett volna egy csepp eszed, hozzámentél volna feleségül, amíg még lehetett. 117. Imádkozott volna, ha hisz benne, hogy az segít. 118. Ha tudta volna, hogy milyen nehéz lesz a feladat, nem vágott volna bele. 119. Talán megkaphattam volna a munkát, ha nem késem el. 120. Rettegek, ha arra gondolok, mi történt volna, ha megpróbálom kinyitni. 121. Ha hallottalak volna, válaszoltam volna. 122. Hazavihetted volna őket. 123. Mondhattad volna a telefonban, hogy ne jöjjek. 124. Nem is jöhetett volna rosszabbkor. 125. Amikor 1951-ben elkezdtem, nem hiszem, hogy bárki meg tudta volna jósolni, hogy egy három mil- liárd dollárt érő vállalat igazgatója leszek. 126. Ha te nem lettél volna, mindannyian boldogok lettünk volna.
I would write if you had written”
(mixed types)
írnék, ha írtál volna”
(típusok keveredése)
127. If you had said yes, I would say yes too. 128. If you are working on something, perhaps I could show it to him. 129. If you had left home in time, we wouldn’t have to take a taxi. 130. If I’d been given a visa, I’d be living in Nairobi. 131. If I hadn’t missed that plane, I’d be dead now. 132. I couldn’t buy it if I hadn’t sold my old car. 133. If they had phoned, as they said they would, we would be on our way to the airport. 134. If you’d stopped at the petrol station, we wouldn’t be sitting here with an empty tank. 135. If I didn’t love you, I wouldn’t have come to you, would I? 136. If it hadn’t been for Greenberg, I don’t know where I’d be right now.
127. Ha igent mondtál volna, én is igent mondanék. 128. Ha éppen dolgozol valamin, esetleg megmutathatnám neki. 129. Ha időben elindultatok volna otthonról, nem kellene taxival mennünk. 130. Ha megkaptam volna a vízumot, akkor most Nairobiban élnék. 131. Ha nem késtem volna le azt a repülőt, most halott lennék. 132. Nem tudnám megvenni, ha nem adtam volna el a régi kocsimat. 133. Ha telefonáltak volna, ahogy mondták, most már úton lennénk a reptér felé. 134. Ha megálltál volna a benzinkútnál, most nem üldögélnénk itt üres tankkal. 135. Ha nem szeretnélek, nem jöttem volna el hozzád, nem igaz? 136. Ha nem lett volna Greenberg, nem tudom, most hol tartanék.
provided/providing; suppose/supposing
feltéve, ha
137. Providing they keep out of my way. 138. You can take my earphones providing/provided you bring them back. 139. Provided/providing you let us know in advance, there’ll be no problem. 140. So provided you have the money in your account, you can spend as much as you like. 141. Ideally, provided you are not ill, you can continue with some exercise, even if it is less than you are used to. 142.The police force generally left them alone, providing they kept the fighting amongst themselves. 143. Suppose we need a dragon in a drama. 144. Suppose/supposing they come back earlier, what will we do? 145. Supposing he admitted stealing it, what would you do? 146. For example, suppose we were visited by a “little green person” from another star. 147. And supposing he were not ill at all – how embarrassing that would be.
137. Feltéve, ha nem állnak az utamba. 138. Elviheted a fülhallgatómat, feltéve, ha visszahozod. 139. Nem lesz semmi probléma, feltéve, ha előre értesít minket. 140. Vagyis amennyiben a pénz rajta van a számláján, annyit költ, amennyit akar. 141. Ideális esetben, ha nem beteg, folytathatja egy kis testgyakorlattal, még ha kevesebbel is, mint amennyivel szokta. 142. A rendőrség általában békén hagyta őket, feltéve, hogy maguk között intézték el a verekedést. 143. Tegyük fel, hogy szükség van egy sárkányra a darabban. 144. Tegyük fel, hogy korábban jönnek, akkor mit csinálunk? 145. Tegyük fel, hogy bevallaná, ő lopta el, mit tennél? 146. Például tegyük fel, hogy egy „kis zöld személy” látogat meg minket egy másik planétáról. 147. És ha esetleg egyáltalán nem lenne beteg – az milyen zavarbaejtő lenne.
even if
még akkor is, ha
148. Even if it doesn’t mean anything. 149. Why don’t you come along? You will have fun even if you cannot dance. 150. Even if the prospects seem bad, you have to carry on. 151. Even if he’s a boring fool, he’s your boss so you have to pretend to admire him. 152. So even if they haven’t much money, they have no choice but to buy. 153. So even if somebody were to offer us a piece of old medieval furniture, we wouldn’t take it. 154. So even if you had seven children you would still only get seven ninety five? 155. Even if I had known what the problem was, I couldn’t have helped them.
148. Még ha nem is jelent semmit. 149. Miért nem jössz velünk? Jól fogod magad érezni, akkor is, ha nem tudsz táncolni. 150. Még ha a kilátások nem túl kedvezőek, akkor is folytatnotok kell. 151. Ő a főnököd, még akkor is, ha egy unalmas hülye, vagyis úgy kell tenned, mintha rajonganál érte. 152. Vagyis, ha nincs is pénzük, akkor sem tehetnek mást, mint vásárolnak. 153. Tehát, még ha fel is ajánlana nekünk valaki egy középkori bútordarabot, akkor sem fogadnánk el. 154. Tehát, ha hét gyereke lenne az embernek, akkor is csak hét-kilencvenötöt kapna. 155. Még ha tudtam is volna, mi a probléma, akkor sem segíthettem volna nekik.

If/when/after/providing/as soon as he calls me back, I will talk to him.NOT: If/when/after/providing/as soon as he will call me back, I will talk to him.

may/might as well
akár
156. I think I may as well go in at once. 157. You might as well be honest about it. 158. We might as well say yes to them. 159. We might as well all emigrate. 160. It’s past ten, so we may just as well go to bed. 161. We’ll be there soon so you might as well leave the door open for us. 162. But you may as well see for yourself if you don’t believe me.
156. Azt hiszem, akár rögtön be is mehetek. 157. Akár őszinte is lehetnél. 158. Akár igent is mondhatnánk nekik. 159. Akár mindannyian emigrálhatnánk is. 160. Tíz elmúlt, úgyhogy akár le is fekhetünk. 161. Hamar ott leszünk, úgyhogy akár nyitva is hagyhatnátok az ajtót nekünk. 162. De te magad is megnézheted, ha nekem nem hiszel.
if you will/would...”
udvarias kérés
163. If you’ll follow me, please. 164. If you will come this way, I’ll show you where his office is. 165. If you’ll stop thinking about yourself for one moment, I’ll tell you something you ought to know. Your wife is going to have a baby. 166. Tell him I’ll be glad if he would contact me as soon as possible. 167 It would help me if you would carry this bag. 168. I’d very much appreciate it if you would help with that. 169. I’d be grateful if you would stop blowing smoke in my eyes. 170. Hand me that folder, if you would.
163. Ha lenne kedves utánam fáradni. 164. Ha velem jönnek, megmutatom, hol van az irodája. 165. Ha egy pillanatra másra is tudnál gondolni, mint saját magadra, mondanék valamit, amit tudnod kéne. A feleséged gyermeket vár. 166. Mondja meg neki, hogy nagyon örülnék, ha minél előbb megkeresne. 167. Segítene, ha vinnéd ezt a táskát. 168. Nagyon méltányolnám, ha segítene ebben! 169. Hálás lennék, ha nem fújná tovább a füstöt a szemembe! 170. Adja ide azt a dossziét, ha szabad kérnem.
what if...”
mi van, ha…?”
171. But what if I lose? 172. But what if she finds out? 173. What if the job is not as attractive as it seems? 174. What if it rained all day? 175. Please don’t go nearer. What if you fell in? 176. Next time you had better call us first Mrs. Santiago. What if it had exploded?
171. De mi van, ha veszítek? 172. De mi lesz, ha rájön? 173. És mi van, ha a munka nem olyan vonzó, mint amilyennek tűnik? 174. És mi lenne, ha egész nap esne? 175. Légy szíves ne menj közelebb! Mi lenne, ha beleesnél? 176. Legközelebb jobban teszi, ha először felhív minket Mrs. Santiago. És ha felrobbant volna?Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése