függő beszéd_mondatok


Off Course Angol
függő beszéd: reported speech
(Felhasznált forrás: Huron's Checkbook: Salamon Gábor, Zalotay Melinda, 1993, Biográf Kiadó)
Nyelvtan – bonyolult magyarázatok nélkül. Nézd meg ezekben az eredeti angol mondatokban, hogyan kell "időt egyeztetned" a függő beszédben és utánozd a mintákat!
Amire a leggyakrabban szükséged lehet, arra kékkel kiemelt példamondatot találsz. A példamondatot érdemes kívülről megtanulni, hogy bármikor felidézhesd a követendő mintát.

1. You know who I am. NOT: You know who am I. 2. He asked how I felt.
NOT:
He asked how do I feel? OR: He asked how did I feel? OR: He asked how I feel.

he says / he has said”
azt mondja...”
1. You know who I am. 2. And now tell me how Laura is. 3. He says he wants to see the manager. 4. He wants to know if you can help him. 5. Someone must know where she is. 6. Are you sure that’s a good idea? 7. Can you tell me what days you’re free next week? 8. Would you say that he is a violent person? 9. I don’t know why I bother. 10. I don’t know where that information comes from. 11. Some people ask me why I keep a cat. 12. I think you know why I’m doing it. 13. You may say that was just autosuggestion. 14. I admit that I told you lies. 15. It is difficult to say when our problems started. 16. We know what he did, what he wrote, what he felt, whom he loved, where he went, what he died of. 17. You would not believe how my morning went. 18. Your friend Brock says we’re all going to be rich. 19. Look, I would like to know where I am going to live. 20. I hope you won’t blame me too much. 21. Do you really think I’ll ever get well? 22. Do you think there will ever be a third world war? 23. I feel sure that tonight when he comes home from work, he’ll bring me a dozen roses. 24. Darwinism teaches us that we have descended immediately from the primates. 25. Do you think Kerry might be jealous of Anne? 26. Has it ever occurred to you that you might be wrong?
1. Tudja, ki vagyok. 2. Most pedig mondd, hogy van Laura. 3. Azt mondja, az üzletvezetővel akar beszélni. 4. Azt akarja tudni, tudsz-e segíteni neki. 5. Valaki kell, hogy tudja, hol van. 6. Biztos benne, hogy ez jó ötlet? 7. Meg tudja mondani, milyen napokon lesz szabad a jövő héten? 8. Úgy fogalmazna, hogy ő egy erőszakos ember? 9. Nem is tudom, miért törődöm vele. 10. Nem tudom, honnan származik ez az információ. 11. Néhányan azt kérdezik, miért tartok macskát. 12. Azt hiszem, tudod, miért csinálom. 13. Mondhatod, hogy csak bemagyaráztam magamnak. 14. Beismerem, hogy hazudtam magának. 15. Nehéz megmondani, mikor kezdődtek a problémáink. 16. Tudjuk, mit csinált, mit írt, mit érzett, kit szeretett, hova ment, miben halt meg. 17. El se hinnéd, milyen délelőttöm volt. 18. A barátja, Brock azt mondja, valamennyien gazdagok leszünk. 19. Nézd, tudni szeretném, hol fogok lakni. 20. Remélem, nem fogsz nagyon hibáztatni. 21. Tényleg azt hiszed, meggyógyulok valaha? 22. Gondolja, hogy lesz valaha harmadik világháború? 23. Biztosan érzem, hogy ma este, amikor hazajön a munkából, hoz nekem egy tucat rózsát. 24. A darwinizmus azt tanítja, hogy közvetlenül a főemlősök leszármazottai vagyunk. 25. Gondolod, hogy Kerry féltékeny lehet Anne-re? 26. Gondoltál már valaha arra, hogy tévedhetsz?
he said...”
azt mondta...”
justified backshift
tartalmi időegyeztetés
27. The teachers thought I was lazy. 28. He admitted that he was a bigamist. 29. Who said it was your fault dear? 30. I confessed how nervous I was. 31. He wasn’t sure what the difference was at first. 32. I only asked him how he was and he practically snapped my head off. 33. He said he didn’t believe me. 34. He said he had the documents to prove it. 35. He knew he had to run. 36. She asked how I felt. 37. He asked me where I came from, what I did and how long I was staying. 38. He asked whether they accused him of lying. 39. He said he was enjoying it. 40. I knew they were joking. 41. He thought people were staring at him. 42. She said she was coming back soon. 43. Didn’t she say where she was going? 44. Frances said she was going off to a café, but I didn’t move. 45. She didn’t doubt that Becky was telling her the truth. 46. He was sorry he couldn’t sound more sincere. 47. I felt I could trust him. 48. The doctor came and told Raquel that she could leave the following morning. 49. Something, he knew, was missing, but what it was he could not remember. 50. We couldn’t be sure where you went. 51. You thought you were going to trick me! 52. Do you think the captain knew there was bad weather coming today? 53. She wanted to know if I would do it the next day. 54. He said he’d bring it along next time he came. 55. Ann said she’d phone, didn’t she? 56. I knew it would turn out for the best. 57. He decided he would think about it. 58. I didn’t know you would be here. 59. She didn’t think her marriage would last. 60. Didn’t I tell you she’d forget all about it? 61. Then, why did you say you’d let me go? 62. I was afraid that he would sack me. 63. I thought you’d have the tea made by now. 64. He didn’t know that I had been married before. 65. I told you that I had been a shorthand typist for fifteen years. 66. I realized I had been completely wrong in my approach. 67. You promised me, Mick. I thought we’d agreed. 68. I told her that I had meant no harm. 69. She did not believe that he had told her the truth. 70. I thought you’d gone over to the island. 71. When I told Mrs Goff what had happened, she was quite pleased with me. 72. Well, I recognized that feeling too, though I hadn’t had it for a long time. 73. They wanted to know if I had transferred any money into a foreign bank. 74. I knew it was the woman I had been looking for. 75. I felt that she might be making a mistake. 76. They said I might/could take their boat. 77. He said he might come later. 78. He should’ve said who was speaking. 79. I told them that you were in a meeting and you’d call them back as soon as you got back. 80. We agreed I’d join him as soon as I got work. 81. I said I would not sign anything if I did not know it was true. 82. He said that if I called on him the next day he could see me. 83. He said it might be worth a bit of money, so I took it to the museum. 84. She wanted me to tell her anything I might have heard about them. 85. An expert said it might have suffered a failure in the machinery. 86. She said she wished she could remember your name.
27. A tanárok azt hitték, lusta vagyok. 28. Beismerte, hogy bigámista. 29. Drágám, ki mondta, hogy a te hibád? 30. Bevallottam, mennyire ideges vagyok. 31. Először nem tudta biztosan, mi a különbség. 32. Csak megkérdeztem, hogy van, és majdnem leharapta a fejemet. 33. Azt mondta, nem hisz nekem. 34. Azt mondta, megvannak a dokumentumai, amivel bizonyíthatja. 35. Tudta, hogy futnia kell. 36. Megkérdezte, hogy érzem magam. 37. Megkérdezte, hova valósi vagyok, mivel foglalkozom, és meddig maradok. 38. Megkérdezte, hazugsággal vádolják-e. 39. Azt mondta, élvezi. 40. Tudtam, hogy tréfálnak. 41. Úgy érezte, bámulják az emberek. 42. Azt mondta, hamarosan visszajön. 43. Nem mondta, hova megy? 44. Frances azt mondta, ő elmegy egy kávéházba, de én nem mozdultam. 45. Nem kételkedett abban, hogy Becky az igazat mondja. 46. Sajnálta, hogy képtelen őszintébbnek hangzani. 47. Úgy éreztem, megbízhatok benne. 48. Jött az orvos, és azt mondta Raquelnek, hogy másnap elmehet. 49. Tudta, hogy valami hiányzik, de nem emlékezett, hogy micsoda. 50. Nem lehettünk biztosak benne, hogy hova mész. 51. Azt hitted, becsapsz! 52. Gondolja, hogy a kapitány tudta, hogy ma rosszra fordul az idő? 53. Tudni akarta, másnap megcsinálom-e. 54. Azt mondta, elhozza legközelebb, amikor jön. 55. Ugye Ann azt mondta, hogy telefonál? 56. Tudtam, hogy minden jóra fordul. 57. Úgy döntött, gondolkodik rajta. 58. Nem tudtam, hogy itt leszel. 59. Nem gondolta, hogy tartós lesz a házassága. 60. Nem megmondtam, hogy teljesen el fogja felejteni? 61. Akkor miért mondta, hogy elenged? 62. Féltem, hogy kirúg. 63. Azt hittem, mostanra elkészíted a teát. 64. Nem tudta, hogy voltam már férjnél. 65. Mondtam neked, hogy tizenöt évig gyors- és gépíró voltam. 66. Rájöttem, hogy teljesen rossz volt a megközelítésem. 67. Megígérted, Mick. Azt hittem, megegyeztünk. 68. Megmondtam neki, hogy nem akartam bántani. 69. Nem hitte el, hogy az igazat mondta neki. 70. Azt hittem, átmentél a szigetre. 71. Amikor elmondtam Mrs Goffnak, mi történt, nagyon elégedett volt velem. 72. Ami azt illeti, ráismertem az érzésre, bár régen nem volt már részem benne. 73. Azt akarták tudni, utaltam-e át pénzt külföldi bankba. 74. Tudtam, hogy ez az a nő, akit keresek. 75. Úgy éreztem, talán hibát követ el. 76. Azt mondták, elvihetem a csónakjukat. 77. Azt mondta, lehet, hogy később jön. 78. Meg kellett volna mondania, ki beszél. 79. Megmondtam nekik, hogy mítinged van, és mihelyt visszaérsz, visszahívod őket. 80. Megegyeztünk, hogy mihelyt munkát kapok, utánamegyek. 81. Azt mondtam, nem írok alá semmit, ha nem tudom, hogy igaz-e. 82. Azt mondta, ha másnap beugrom hozzá, tud fogadni. 83. Azt mondta, szép kis summát érhet, úgyhogy bevittem a múzeumba. 84. Azt akarta, hogy mindent mondjak el neki, amit esetleg hallottam róluk. 85. Egy szakértő szerint géphiba történhetett. 86. Azt mondta, bárcsak emlékezne a nevedre.
unjustified backshift
pusztán formai egyeztetés
87. What did you say your name was? 88. “How old are you?” – “Pardon?” – “I asked how old you were.” 89. Is this your first visit? Well, I thought it was. 90. I thought you were the manager. 91. I was sure you knew that. 92. I thought perhaps you wanted to say something. 93. I didn’t say she was innocent. 94. We never said we were cheap. 95. I didn’t know you smoked.
87. Mit mondott, hogy hívják? 88. „Mennyi idős?” – „Tessék?” – „Azt kérdeztem, mennyi idős.” 89. Most van itt először? Gondoltam. 90. Azt hittem, maga az üzletvezető. 91. Biztos voltam benne, hogy tudod. 92. Gondoltam, talán akarsz mondani valamit. 93. Nem mondtam, hogy ártatlan. 94. Sose mondtuk, hogy olcsók vagyunk. 95. Nem tudtam, hogy dohányzik.
no backshift
nincs egyeztetés
96. I was just saying we never hear from Joanna when she appeared. 97. I said you haven’t got the slightest idea of what’s going on. 98. I happened to be passing, and I noticed you have a tile loose. 99. He told me he’s getting married next January. 100. I was telling your father the other day that I’ve always liked Betty. 101. You never told me how you managed to end up in Ulan Bator. 102. Shakespeare said that all the world’s a stage. 103. Copernicus argued that the Earth goes round the Sun. 104. Willie said the kettle has just boiled. 105. She said that she will be 18 next year. 106. He telephoned and said he will be here by 4 o’clock – it’s 1 o’clock now so you have time to go out for lunch. 107. He claimed that a child’s early experiences may cause psychological distress in later life. 108. She said she mustn’t see him. 109. He said I must be joking. 110. At first they said he must leave the United Kingdom on 15 September. 111. He told me I needn’t stay up late for him. 112. We told him he should be more careful. 113. I just thought you ought to know. 114. My father would’ve said I ought to do whatever was right for me. 115. He said he would be glad if I helped him drink it. 116. I thought you’d like to see me. 117. I asked the woman if she’d like to leave her number so I could phone her. 118. So I thought I’d better let you know. 119. I decided that if this was going to be a joke then I’d better join in quickly, so I forced myself to smile with her. 120. I was sure she would rather give up everything than let me go.
96. Éppen azt mondtam, soha nem hallunk Joanna felől, amikor megjelent. 97. Azt mondtam, hogy halvány sejtelmed sincs, mi történik. 98. Éppen erre sétáltam, és észrevettem, hogy meglazult egy cserép a háztetőn. 99. Elmondta, hogy jövő januárban házasodik. 100. A minap mondtam az édesapjának, hogy mindig is kedveltem Bettyt. 101. Még soha nem mesélted el, hogyan sikerült végül Ulánbátorban kikötnötök. 102. Shakespeare szerint színház az egész világ. 103. Kopernikusz azt állította, hogy a Föld a Nap körül forog. 104. Willie szólt, hogy felforrt a teavíz. 105. Azt mondta, jövőre lesz 18 éves. 106. Telefonált és azt mondta, négyre lesz itt – most egy óra van, úgyhogy van időd elmenni ebédelni. 107. Azt állította, hogy a gyermek korai tapasztalásai lelki zavarokat okozhatnak a későbbi életévekben. 108. Azt mondta, nem találkozhat vele. 109. Azt mondta, biztosan viccelek. 110. Először azt mondták, hogy szeptember 15-én el kell hagynia az Egyesült Királyságot. 111. Azt mondta, nem kell miatta sokáig fennmaradnom. 112. Mondtuk neki, hogy óvatosabb kellene, hogy legyen. 113. Csak úgy gondoltam, tudnod kell. 114. Apám azt mondta volna, azt kell tennem, amit helyesnek tartok. 115. Azt mondta, örülne, ha segítenék neki meginni. v.: Azt mondta, örülni fog, ha segítek neki meginni. 116. Gondoltam, látni szeretnél. 117. Megkérdeztem a nőt, nem akarja-e megadni a számát, hogy felhívhassam. 118. Szóval úgy gondoltam, jobb, ha értesítelek. 119. Úgy döntöttem, hogy ha valami tréfa készül, jobb, ha gyorsan beszállok, úgyhogy kényszerűen bele mosolyogtam. 120. Biztos voltam benne, hogy inkább mindent felad, minthogy elengedjen.

He said I must be joking. NOT: He said I had to be joking.

he will say...”
azt fogja mondani”
121. You’ll think I’m lying. 122. He’s going to believe we don’t want to let him in on
it. 123. Perhaps they will think it was my
fault. 124. Will they suggest that we move over to their place? 125. I’m not going to tell them you’re here.
121. Azt fogod gondolni, hogy hazudok. 122. Azt fogja hinni, hogy nem akarjuk beavatni. 123. Valószínűleg úgy gondolják majd, hogy az én hibám volt. 124. Azt javasolják majd, hogy költözzünk át hozzájuk? 125. Nem mondom meg nekik, hogy itt vagy.
reporting verbs
függő beszédben gyakori igék
126. I would not advise taking a boat in this weather. 127. I advised her not to tell Jimmy. 128. What would you advise me to do? 129. I advise you that you should have plenty of rest. 130. My father demanded to see the manager. 131. Outside Thomas and Mary Lou were banging on the door demanding to be let in. 132. He demanded that I should tell him what I had found. 133. They demanded that all the names be made public. 134. Maimie insisted on coming up to see the bedroom. 135. On the other day she insisted on being carried downstairs and outside. 136. She insists that she didn’t see them leave. 137. The guard insisted that we should walk on to the gate. 138. The judge insisted that he take a look at the knife. 139. He ordered me to take the dog home.140. They ordered the gate to be shut well before dark. 141. Can’t you order them to set him free? 142. I ordered that the guns should be taken to my barracks. 143. They ordered that the flag be flown at half-mast. 144. I propose setting up a special committee. 145. The Council proposed to build a new service area on the M4. 146. Isabelle proposed that we plant trees. 147. Can I recommend a trip to Rome? 148. I don’t recommend going for long walks if you feel weak. 149. I would recommend you not to do that, Mr Spencer. 150. Doctor Lancaster recommended that I should stay in bed for the rest of the day. 151. The committee recommended that membership of football clubs be made compulsory. 152. Various solutions were suggested but Dr Khan found them all inadequate or too costly. 153. She suggested setting up a company together. 154. What do you suggest we should do? 155. I suggested that she should phone her husband’s brother. 156. Then I suggest you phone him. 157. I suggest we pause here. 158. The tours are very popular, Mr Wilson, so may I suggest you book as soon as possible? 159. Look Mr Horne, may I suggest that Maria be taken home, while you still have the chance to talk to them. 160. He wondered how long it would take to get there.
126. Nem javasolnám, hogy ebben az időben csónakkal menjenek. 127. Azt tanácsoltam, ne mondja el Jimmynek. 128. Mit taná csolna, mit tegyek? 129. Azt tanácsolom, hogy pihenjen sokat. 130. Apám követelte, beszélhessen a főnökkel. 131. Odakinn Thomas és Mary Lou dörömbölt az ajtón, követelve, hogy engedjük be őket. 132. Követelte, hogy mondjam el neki, mit tudtam meg. 133. Követelték, hogy az összes név kerüljön nyilvánosságra. 134. Maimie ragaszkodott hozzá, hogy feljöjjön és megnézze a hálót. 135. Valamelyik nap ragaszkodott hozzá, hogy hozzam le a lépcsőn, ki a ház elé. 136. Ragaszkodik ahhoz, hogy nem látta őket távozni. 137. Az őr ragaszkodott hozzá, hogy menjünk tovább a kapuig. 138. A bíró mindenáron látni akarta a kést. 139. Megparancsolta, hogy vigyem haza a kutyát. 140. Parancsba adták, hogy a kapu jóval sötétedés előtt legyen bezárva. 141. Nem tudja megparancsolni nekik, hogy bocsássák szabadon? 142. Megparancsoltam, hogy a fegyvereket vigyék a barakkomba. 143. Azt parancsolták, hogy engedjük félárbocra a zászlót. 144. Javaslom, hogy állítsunk fel egy különbizottságot. 145. A tanács javasolta, hogy épüljön egy új szervizállomás az M4-en. 146. Isabelle azt javasolta, ültessünk fákat. 147. Javasolhatok egy római utazást? 148. Nem ajánlom a hosszú sétákat, ha gyengének érzi magát. 149. Azt ajánlanám, ne tegye ezt, Mr Spencer. 150. Dr Lancaster azt javasolta, hogy a nap hátralévő részében maradjak ágyban. 151. A bizottság azt ajánlotta, hogy a futballklubokban vezessék be a kötelező tagság rendszerét. 152. Különféle megoldásokat javasoltak, de Dr Khan mindegyiket elégtelennek, vagy túl költségesnek találta. 153. Azt javasolta, hogy alakítsunk együtt céget. 154. Mit javasolsz, mit tegyünk? 155. Azt javasoltam, hívja fel a férje bátyját. 156. Akkor azt javaslom, hívja fel. 157. Javaslom, hogy itt álljunk meg kicsit. 158. Nagyon népszerűek ezek az utak, Mr Wilson, úgyhogy, ha javasolhatom, minél előbb foglalja le a helyet. 159. Nézze, Mr Horne, javasolhatom, hogy Mariát vigyék haza, amíg még van lehetősége rá, hogy beszéljen velük? 160. Tudni akarta, mennyi idő alatt ér oda.


They suggested that he (should) stay. NOT: They suggested (him) to stay.

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése