hagy, hadd_mondatok


Off Course Angol
hagy, hadd: let
(Felhasznált forrás: Huron's Checkbook: Salamon Gábor, Zalotay Melinda, 1993, Biográf Kiadó)
Nyelvtan – bonyolult magyarázatok nélkül. Nézd meg ezekben az eredeti angol mondatokban, hogyan kell használni a let-et és utánozd a mintákat!
Amire a leggyakrabban szükséged lehet, arra kékkel kiemelt példamondatot találsz. A példamondatot érdemes kívülről megtanulni, hogy bármikor felidézhesd a követendő mintát.
A szürke kiemelés a formális (hivatalos) nyelvhasználatot jelzi.

They let me stay. NOT: They let me staying/to stay.

let
hagy, enged
1. Allen lets her do all kinds of things. 2. She doesn’t let me do the shopping or help her in any other way. 3. Why does she let Charlotte make friends with the Alvins? 4. Are you letting your beard grow, or what? 5. She let me borrow her motorbike. 6. Last night she let me feel her tits. 7. I let the dog sleep in my room last night. 8. She let an hour pass before entering the building. 9. She lit a cigarette and let the match burn until the flame was touching her finger before dropping it into an ashtray. 10. You must let us see it. 11. They didn’t let anyone leave the main building. 12. I was going to come and see you but they didn’t let me. 13. Why do we let them do this to us every summer? 14. Why didn’t you let me take care of our luggage? 15. I have orders to let no one pass through this gate, Sir. 16. She refused to let me help her do anything – get dressed, get down the stairs, eat breakfast. 17. I think you might have told me, Al, and not have let me make such a fool of myself. 18. We were let go. 19. For Christ’s sake, Samuel, let the man talk. 20. Please, let us leave now, we promise not to tell anyone. 21. Let them do what they like. 22. Never let your child play with a plastic bag. 23. Do not let them see you. 24. Don’t let us discourage you, Mrs Hemingway. 25. I knew they were not going to let me take Nigel with me. 26. I’m dead sure he won’t let you go to Brussels alone. 27. She said they had let her go off without a word. 28. You had better not let David borrow your things any more. 29. You should have let us do everything the way we liked.
1. Allen mindent megenged neki. 2. Nem hagyja, hogy bevásároljak neki, vagy hogy bármi másban segítsek. 3. Miért engedi, hogy Charlotte Alvinékkal barátkozzon? 4. Növeszted a szakállad, vagy mi a szösz? 5. Megengedte, hogy kölcsönvegyem a motorját. 6. Tegnap este megengedte, hogy megfogjam a cicijét. 7. Múlt éjszaka hagytam, hogy a kutya a szobámban aludjon. 8. Várt egy órát, mielőtt bement volna az épületbe. 9. Meggyújtott egy cigarettát, majd hagyta, hogy a gyufa a körmére égjen, mielőtt bedobta volna a hamutartóba. 10. Meg kell engedned, hogy megnézzük. 11. Senkinek sem engedték meg, hogy elhagyja a főépületet. 12. El akartam jönni hozzád, de nem hagyták. 13. Miért hagyjuk, hogy minden nyáron ezt csinálják velünk? 14. Miért nem hagytad rám a csomagokat? 15. Parancsom van rá, hogy senkit ne engedjek át ezen a kapun, Uram. 16. Nem engedte, hogy bármiben segítsek – hogy felöltözzön, lemenjen, vagy megreggelizzen. 17. Azt hiszem, szólhattál volna, Al, ahelyett hogy hagysz ekkora bolondot csinálni magamból. 18. Elengedtek minket. 19. Az ég szerelmére, Samuel, hagyd már beszélni ezt az embert! 20. Kérem, engedjen most minket el, megígérjük, hogy nem mondjuk el senkinek. 21. Hadd csinálják, amit akarnak. 22. Sose engedjük a gyereket nejlonzacskóval játszani. 23. Ne hagyd, hogy meglássanak! 24. Ne hagyja, hogy elvegyük az önbizalmát, Mrs Hemingway. 25. Tudtam, nem engedik majd, hogy Nigelt is magammal vigyem. 26. Holtbiztos, hogy egyedül nem enged el Brüsszelbe. 27. Azt mondta, szó nélkül elengedték. 28. Jobban tennéd, ha többet nem engednéd meg Davidnek, hogy kölcsönvegye a dolgaidat. 29. Hagynod kellett volna, hogy mindent úgy csináljunk, ahogy kedvünk tartja.
let me
hadd (egyes szám 1. szem. felszólítás)
30. Let me be the first to tell him! 31. Let me whisper in your ear. 32. Let me ask you a question. 33. Let me explain. 34. Let me take your coat. 35. Let me hold the torch. 36. Let me get you an ashtray. 37. Just a moment, let me look in my diary. 38. Let me show you the one I think is best. 39. Just please let me finish, will you? 40. Don’t let me hear that name again! 41. Don’t let me have to say that again.
30. Hadd legyek én az első, aki elmondja neki! 31. Hadd súgjak neked valamit! 32. Hadd kérdezzek valamit. 33. Hadd magyarázzam meg! 34. Hadd vegyem el a kabátját! 35. Hadd tartsam a zseblámpát. 36. Hadd hozzak neked egy hamutartót! 37. Pillanat, hadd nézzek bele a naptáramba! 38. Hadd mutassam meg azt, amelyik szerintem a legjobb. 39. Engedd meg, hogy befejezzem, rendben? 40. Meg ne halljam ezt a nevet még egyszer! 41. Ne kelljen még egyszer mondanom!
let’s
menjünk”
(többes szám 1. szem. felszólítás)
42. Let’s all be good friends. 43. Let’s see what happens. 44. Let’s look around, shall we? 45. Let us pretend we understand. 46. Let’s go on with the game. 47. Let’s go in and have some lemonade. 48. Let’s get married. 49. Let’s take the hamburger bun, for example. 50. Let’s play a game of chess, shall we? 51. Come, let’s hear some of your adventures. 52. Let us have a look at the garden first. 53. Let’s have a drink while we talk. 54. Let’s have some ice-cream, shall we? 55. Let’s hear him say it. 56. Let’s not arrive late. 57. Let’s not let our imagination run away with us, dear. 58. Don’t let’s talk until we are outside.
42. Legyünk valamennyien barátok! 43. Lássuk, mi történik! 44. Nézzünk körül, jó? 45. Tegyünk úgy, mintha értenénk! 46. Folytassuk a játékot! 47. Menjünk be, és igyunk egy kis limonádét! 48. Házasodjunk össze! 49. Vegyük például a hamburger bucit. 50. Sakkozzunk egyet, jó? 51. Gyerünk, hadd halljunk valamit a kalandjaiból! 52. Először nézzük meg a kertet! 53. Igyunk egyet, amíg beszélgetünk! 54. Együnk egy fagylaltot, rendben? 55. Halljuk, hadd mondja. 56. Ne érkezzünk későn. 57. Ne hagyjuk, hogy a fantáziánk nagyon elragadjon minket, drágám! 58. Ne beszéljünk, amíg ki nem érünk!
let it be
(hadd) legyen úgy”
(egyes és többes szám 3. szem. felszólítás)
59. Let Mark take you back in the car. 60. Let this be a lesson to you never to lose your temper! 61. Let him have his turn. 62. Alright, let him come by six-thirty. 63. Let them come in. 64. Let the best man win. 65. Let c = a + b.
59. Vigyen vissza Mark kocsival! 60. Legyen ez számodra tanulság, hogy soha ne veszítsd el a türelmedet. 61. Jöjjön most ő! 62. Na jó, jöjjön fél hétre. 63. Jöjjenek be. 64. Győzzön a legjobb! 65. Legyen c egyenlő a + b-vel.
let me know”
tudat’
66. Can you let me know as soon as possible? 67. Let me know all about her. 68. If you have any ideas, let me know. 69. Let us know what you work out. 70. Let us know how it turns out. 71. Let us know when you arrive. 72. I will let you know the news. 73. I’ll let you know as soon as it’s settled.
66. Tudatná velem, amint lehetséges? 67. Mondjon el róla mindent! 68. Ha van bármilyen ötleted, szólj! 69. Tudassák velünk, mire jutottak! 70. Tudassátok velünk, hogy alakul a dolog! 71. Értesítsen minket arról, hogy mikor érkezik! 72. Majd szólok, ha van valami újság. 73. Ha végleg eldől a dolog, értesítelek.
Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése