igeidők-2: kivételek, érdekességek_mondatok


Off Course Angol
igeidők-2: kivételek, érdekességek
(Felhasznált forrás: Huron's Checkbook: Salamon Gábor, Zalotay Melinda, 1993, Biográf Kiadó)
Nyelvtan – bonyolult magyarázatok nélkül. Nézd meg ezekben az eredeti angol mondatokban, milyen kivételekkel, érdekességekkel találkozol az igeidőknél, és utánozd a mintákat!
Amire a leggyakrabban szükséged lehet, arra kékkel kiemelt példamondatot találsz. A példamondatot érdemes kívülről megtanulni, hogy bármikor felidézhesd a követendő mintát.

present simple (do)
egyszerű jelen
do emphasis
nyomatékosítás: do
85. She does like you! 86. Oh, that does sound exciting. 87. I do want to meet Alistair. 88. I do hope you’ll forgive me. 89. She never does write to me. 90. We’ll find something you really do like.
85. Ő tényleg szeret téged. 86. Ó, ez igazán izgalmasan hangzik! 87. Nagyon szeretnék Alistairrel találkozni. 88. Őszintén remélem, hogy megbocsátasz. 89. Soha nem ír nekem. 90. Találunk majd valamit, ami igazán tetszik.
stories and commentaries
történetmesélés, közvetítés, kommentár
91. James and John wake up. They look out of the window and see a lion. 92. Several racehorses are in a stable. One of them starts boasting. 93. First I melt the butter. 94. Next I cook peas and beans. 95. The magician presents two decks of cards – one red, one blue. 96. Puskás passes to Hidegkuti... 97. I enclose my check for Ł100. 98. Here comes your brother.
91. James és John felkelnek. Kinéznek az ablakon és meglátnak egy oroszlánt. 92. Néhány versenyló beszélget az istállóban. Az egyik elkezd dicsekedni. 93.. Először megolvasztom a vajat. 94. Majd főzök borsót és babot. 95. A bűvész elővesz két pakli kártyát – egy pirosat és egy kéket. 96. Puskás Hidegkutinak passzol... 97. Mellékelek egy 100 fontról szóló csekket. 98. Itt jön a bátyád.
future meaning
jövő idejű jelentés
99. The film starts at 8.15. 100. The 9.30 to Brighton leaves from platform four. 101. Her plane leaves at eleven. 102. We meet him next Tuesday. 103. And what do we gain? 104. When exactly does your flight go? 105. I’ve filled in all the forms, right? So, when do I get my money?
99. 8.15-kor kezdődik a film. 100. A 9.30-as brightoni vonat a négyes vágányról indul. 101. Tizenegykor indul a gépe. 102. Jövő kedden találkozunk vele. 103. És mit nyerünk ezzel? 104. Pontosan mikor indul a géped? 105. Kitöltöttem minden nyomtatványt, igaz? Akkor mikor kapom meg a pénzem?
present continuous
folyamatos jelen
be + being
makacskodik”
42. Why are you being so nice to me? 43. I’m being serious. 44. She’s just being stupid. 45. She’s being stubborn. 46. Are you being funny? 47. You think I’m being offensive? 48. Nancy, you’re being very quiet. What do you think?
42. Miért vagy ilyen kedves hozzám? 43. Tényleg komolyan gondolom. 44. Egyszerűen csak hülyén viselkedik. 45. Makacskodik. 46. Most szellemes vagy? 47. Azt gondolod, agresszívan vislkedem? 48. Nancy, nagyon csendben vagy. Mi a véleményed?
he’s always complaining”
folyton panaszkodik”
49. He’s always losing his keys. 50. He’s always picking his nose. 51. She’s always grinding his teeth. 52. It’s always raining here. 53. You’re always making this mistake. 54. You’re always answering back. 55. I’m always forgetting to lock it. 56. She’s always falling off his bicycle. 57. Oh, I know how you can recognize her – she’s always smiling! 58. People are always blaming their circumstances for what they are. 59. Why is he always complaining about something?
49. Folyton elhagyja a kulcsát. 50. Mindig piszkálja az orrát. 51. Mindig csikorgatja a fogát. 52. Itt mindig esik. 53. Állandóan elköveted ezt a hibát. 54. Folyton feleselsz. 55. Mindig elfelejtem bezárni. 56. Mindig leesik a biciklijéről. 57. Hopp, tudom, miről fogod megismerni – mindig mosolyog. 58. Az emberek folyton a körülményeiket okolják azért, ami lett belőlük. 59. Miért kell neki folyton panaszkodnia valami miatt?
future meaning
jövő idejű jelentés
60. Amy’s leaving on Monday. 61. The doctor’s leaving next week. 62. My best friend’s coming down for the weekend. 63. He is having his tonsils out tomorrow. 64. They’re coming tonight, aren’t they? 65. We’re not going anywhere on Saturday night. 66. They say the train’s going to leave at three, then they tell you it’s not leaving till half past. 67. Are you doing anything this evening? 68. Oh, are we having spaghetti, Mom? 69. Are you going to the conference this afternoon? 70. Is John having a party on Saturday? 71. Is Ike going back to the office after lunch? 72. Who else is coming? 73. What are you doing next? 74. Why are we leaving so early? 75. When are you coming back? 76. What are you doing at the weekend?
60. Amy hétfőn megy el. 61. A doktor úr a jövő héten indul. 62. A legjobb barátom nálam tölti a hétvégét. 63. Holnap veszik ki a manduláját. 64. Jönnek ma este, ugye? 65. Nem megyünk sehova szombat este. 66. Azt mondják, háromkor megy a vonat, aztán meg közlik, hogy fél négyig nem indul. 67. Csináltok ma este valamit? 68. Ó, mami, spagettit eszünk? 69. Mész ma délután a konferenciára? 70. Lesz Johnnál buli szombaton? 71. Ike visszamegy az irodába ebéd után? 72. Ki jön még? 73. Mit csinálsz ezután? 74. Miért megyünk el ilyen korán? 75. Mikor fogsz visszajönni? 76. Mit csinálsz a hétvégén?
present perfect continuous:
just finished, and look...
folyamatos befejezett jelen:
nemrégen, és tessék...
109. My bowels haven’t been working properly for several days. 110. Recently, he hasn’t been eating properly. 111. Dropped it? Oh, that’s alright, don’t worry, it hasn’t been working properly for ages. 112. Have you been watching the house? Is that how you found me? 113. Has she been eating properly? 114. What have you been doing here? 115. How long have I been sleeping? 116. Who's been sleeping in my bed?
109. A bélműködésem már napok óta nem kielégítő. 110. Mostanában nem eszik rendesen. 111. Leejtette? Ó, semmi baj, már ezer éve nem működik rendesen. 112. Figyelted a házat? Így találtál rám? 113. Eszik rendesen? 116. Mit csinálsz itt? 115. Mióta alszom? 116. Ki aludt az ágyacskámban?
past simple: do emphasis
egyszerű múlt: nyomatékosítás: do
93. I did shoot someone about ten years ago. 94. We did object but they took no notice. 95. He owns, or he did own, a Rolls Royce. 96. So you did go to meet him last night.
93. Valóban lelőttem valakit úgy tíz éve. 94. Tiltakoztunk bizony, de nem törődtek vele. 95. Van, vagy legalábbis volt neki egy Rolls Royce-a. 96. Szóval végül is elmentél, hogy találkozzál vele tegnap este.
used to, would
akkoriban’
used to
akkoriban’, ’szokott volt’
1. You used to remember my birthday. 2. He used to be very lazy. 3. He never used to be lazy, did he? 4. I used to work hard. 5. Henry used to drive a Honda. 6. You used to have fair hair, didn’t you? 7. Life used to be slow and comfortable. 8. The village used to be much smaller. 9. I used to confuse left and right. 10. I used to like that place. 11. I used to know a bootmaker in Acton. 12. They used to call me Millie. 13. My uncle often used to speak English to me at home. 14. Diamond Jim Brady used to light his cigar with a dollar bill. 15. She used to write under the pseudonym Mary Grant. 16. He used to be afraid of the water. 17. I used to be afraid of flying but I got over it. 18. I often used to think I was fearfully stupid. 19. The streets aren’t as safe as they used to be. 20. My grandmother doesn’t move as quickly as she used to. 21. When I was younger I used to have a party quite often. 22. When he was in the Army he used to send his shirts home twice a year from India to be washed. 23. There used to be a lot of small shops, but they’ve all gone now. 24. There used to be a farm near the church, but now there is a power station. 25. There used to be only one cinema in this town. 26. My reflexes aren’t what they used to be. 27. There isn’t the same contact with people I used to have. 28. I do remember the bedroom I used to sleep in. 29. He showed me where they used to live. 30. Has the restaurant where we used to go been closed? 31. He didn’t use to be lazy. 32. There didn’t use to be so many factories. 33. You didn’t use to like spinach, did you? 34. Did you use to know her? 35. “Did George really use to be your friend?” – “Yes, he did, but he isn’t any more.” 36. Didn’t you use to be much thinner? 37. Where did you use to go for your holidays? 38. People used not to travel abroad much. 39. He usedn’t to send us a card at Christmas, so it really is a surprise. 40. Used they to stay in Edinburgh for part of the year?
1. Régen nem szoktad elfelejteni a születésnapomat. 2. Régen nagyon lusta volt. 3. Sosem volt lusta, igaz? 4. Akkoriban keményen dolgoztam. 5. Henry régebben Hondát vezetett. 6. Magának szőke haja volt, ugye? 7. Lassú és kényelmes volt az élet. 8. Régen a falu sokkal kisebb volt. 9. Régen mindig összekevertem a balt meg a jobbot. 10. Egykor szerettem azt a helyet. 11. Valamikor ismertem egy csizmakészítőt Actonban. 12. Mindig Millie-nek szólítottak. 13. A nagybátyám otthon gyakran angolul beszélt velem. 14. Diamond Jim Brady mindig egy egydolláros bankjeggyel gyújtott szivarra. 15. Mary Grant álnéven írt. 16. Régebben félt a víztől. 17. Régebben féltem a repüléstől, de túljutottam rajta. 18. Gyakran úgy gondoltam, borzasztóan hülye vagyok. 19. Manapság nem olyan biztonságos az utcán, mint régen. 20. Nagyanyám már nem mozog olyan frissen, mint szokott volt. 21. Fiatalabb koromban gyakran volt nálam házibuli. 22. Amikor a hadseregben szolgált, évente kétszer hazaküldte Indiából az ingeit mosatni. 23. Régebben volt sok kis bolt, de mostanra mind eltűntek. 24. Valamikor egy farm volt a templom mellett, de most egy erőmű áll ott. 25. Ebben a városban régen csak egy mozi volt. 26. Már nem olyanok a reflexeim, mint régen. 27. Nincs meg ugyanaz a kapcsolatom az emberekkel, mint régen. 28. Jól emlékszem a szobára, ahol aludni szoktam. 29. Megmutatta, hol laktak régen. 30. Bezárták az éttermet, ahova menni szoktunk? 31. Régebben nem volt lusta. 32. Régebben nem volt annyi gyár. 33. Te régen nem szeretted a spenótot, ugye? 34. Ismerted valamikor? 35. „Régebben tényleg a barátod volt George?” – „Igen, de már nem az.” 36. Nem voltál te sokkal soványabb? 37. Régen hova jártatok nyaralni? 38. Az emberek egykor nem utaztak sokat külföldre. 39. Nem volt szokása karácsonyi lapot küldeni, úgyhogy ez most valódi meglepetés. 40. Az év egy részét Edinburghban szokták volt eltölteni?
would


41. I remember we used to fish in the canal, but we would never catch anything. 42. When I was a boy my grandfather would take me on his knees and tell me stories. 43. I remember walking in the corridor and I’d say “Hi” to her and she’d say “Hi there”... 44. Sometimes he would hint that he was in the secret service. 45. Sometimes when it rained they would go back to Perkins’ house and play cards. 46. Now and then they would discuss politics. 47. He’d put his egg on to boil, then he’d stand there with his stop-watch. 48. His eyes would start to wander during conversation or he would butt in before the other person had finished speaking. 49. Nobody else would take such care of me when I was ill. 50. Daddy wouldn’t think I was doing anything wrong.
41. Emlékszem, hogy gyakran pecáztunk a kanálisban, de soha nem fogtunk semmit. 42. Kisfiú koromban a nagypapám gyakran a térdére ültetett, és mesélt nekem. 43. Emlékszem, ahogy a folyosón mentem, és mindig azt mondtam neki, hogy „szia”, mire ő azt mondta, „hahó”… 44. Olykor célzást tett arra, hogy régebben a titkosszolgálatnál dolgozott. 45. Néha, amikor eleredt az eső, visszamentek Perkinshez és kártyáztak. 46. Hébe-korba politikáról beszélgettek. 47. Mindig odatette a tojást főni, aztán ott állt mellette a stopperjével. 48. Néha a tekintete beszélgetés közben elkalandozott, vagy közbevágott, mielőtt a másik befejezte volna a mondatot. 49. Senki más nem törődött velem annyira, amikor beteg voltam. 50. Apám sosem feltételezte, hogy valami rosszat művelek.
future simple: present meaning
egyszerű jövő: jelen idejű jelentés
72. She’ll often say something and then forget what it was. 73. He’ll sit for hours staring into the fire. 74. My brother will talk with his mouth full. 75. Boys will be boys. 76. As we all know, gold won’t dissolve in hydrochloric acid. 77. Most people will say there’s nothing in horoscopes.
72. Gyakran mond valamit, aztán elfelejti, hogy mit mondott. 73. Órákig csak ül és bámul a tűzbe. 74. A bátyám bizony tele szájjal beszél. 75. A fiúk csak fiúk maradnak. 76. Mint tudjuk, az arany nem oldódik sósavban. 77. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a horoszkópok nem jelentenek semmit.
doubt... expect... think... hope... be sure...
a doubt, expect, think, hope, be sure stb. után
12. I think that will be the best plan. 13. I think I will never get over this shock. 14. How long do you think it will last? 15. I guess she will send one to you, too. 16. I expect he will want us to stay. 17. I’m sure it won’t be for long. 18. I doubt he'll be a successful lawyer. 19. We hope he will stay next season.
12. Azt hiszem, ez a terv lesz a legjobb. 13. Azt hiszem, ezt a csapást soha nem fogom kiheverni. 14. Mit gondolsz, meddig fog tartani? 15. Gondolom neked is küld egyet. 16. Szerintem azt akarja majd, hogy maradjunk. 17. Biztosan nem fog sokáig tartani. 18. Kétlem, hogy sikeres lesz mint ügyvéd. 19. Reméljük itt marad a következő szezonra is.
promise or threat
ígéret, fenyegetés
9. I’ll leave ten minutes after you do. 10. This medicine will help you. 11. You’ll find it on page seven. 25. I'll call you when I arrive. 26. I will never speak to him again. 27. I won’t interrupt you again. 29. I promise you it won’t happen again. 30. If you cheat again, I'll tell her.
9. Tíz perccel később indulok el, mint te. 10. Ez a gyógyszer segíteni fog. 11. A hetedik oldalon találod. 25. Ha megérkeztem, felhívlak. 26. Soha többé nem beszélek vele. 27. Többet nem szakítalak félbe. 29. Megígérem, hogy többé nem fog előfordulni. 30. Ha még egyszer puskázol, megmondom neki.
not planned
aktuális elhatározás
1. I’ll be frank with you. 2. I’ll tell you a dirty joke. 3. I'll have large. 4. It's cold... I'll put the heating on. 5. I'll take them both. 6. Maybe we'll stay in and watch tv tonight. 7. I'll go get your dress. 8. I'll make some sandwiches. 9. I won’t answer that question.
1. Őszinte leszek hozzád. 2. Mondok neked egy malac viccet. 3. A nagyot választom. 4. Hideg van... bekapcsolom a fűtést. 5. Mindkettőt elviszem. 6. Ma tán itthon maradunk és tévézünk. 7. Megyek és hozom a ruhádat. 8. Készítek néhány szendvicset. 9. Erre a kérdésre nem válaszolok.
future continuous: future simple meaning
folyamatos jövő: sima jövő jelentéssel
48. I won’t be working before nine tomorrow morning. 49. She won’t be going on a holiday until after she’s finished her book. 50. Will you be working all summer? 51. Will you still be studying English in six months’ time? 52. How much longer will you be doing that? 53. I’ll be seeing her tomorrow and I’ll give her the message. 54. They’ll be probably be staying at an expensive hotel somewhere. 55. I’ll be arriving at 6.45 from Victoria. 56. Would you like to join us? We’ll be starting early, at half past six or so. 57. “I’m just going down to the village.” – “Will you be going near the Post Office?” 58. Will you be bringing your boyfriend to the party? 59. Will you be coming to the reception tomorrow? 60. Will you be meeting them after lunch, then?
48. Holnap reggel kilenc előtt nem fogok dolgozni. 49. Nem fog addig szabadságra menni, amíg be nem fejezte a könyvét. 50. Egész nyáron dolgozni fogsz? 51. Még hat hónap múlva is angolul fogsz tanulni? 52. Meddig csinálod még ezt? 53. Holnap találkozom vele, és átadom neki az üzenetet. 54. Biztosan valami drága szállodában fognak lakni. 55. 6.45-kor érkezem a Victoriáról. 56. Akarsz csatlakozni hozzánk? Korán reggel fél hat körül indulunk. 57. „Megyek a faluba.” – „Mész a posta felé is?” 58. Elhozod a barátodat a buliba? 59. Eljön holnap a fogadásra? 60. Akkor most találkozol velük holnap ebéd után?
be going to
a be going to használata (jóslat, terv)
86. Something terrible is going to happen. 87. She is going to be so disappointed! 88. I’m going to miss Frank. 89. Jimmy is going to be five next July. 90. She is going to live in Japan for a few years. 91. I think they’re going to split up. 92. I know I’m going to fail. 93. Do you think it’s going to rain? 94. I hope it’s going to be working now. 95. I’m going to count three... 96. This is going to be a bit of a shock to you, I’m afraid. 97. The earth is going to get cooler. 98. Things are going to be different around here. 99. It’s going to make things very difficult. 100. There’s going to be a crash on that bend soon. 101. William, we’re going to be seen. 102. I’m not going to apologize for what I’m doing. 103. You’re not going to pass out in there, are you? 104. Am I going to be all right? 105. Are they going to operate? 106. Aren’t you going to have your tea? 107. What is going to happen to the Duchess of York? 108. What’s Ma going to say? 109. What am I going to do about the phone bill? 110. How are we going to spend the money? 111. I was going to call you but I forgot. 112. We were going to move to London in 1982 but my job fell through. 113. My children were going to come to Angelica’s house tomorrow morning but my eldest has got measles. 114. We always knew what he was going to say. 115. I thought you were going to stay the night. 116. I wasn’t going to be fooled again, so I walked towards the noise.
86. Valami szörnyű dolog fog történni. 87. Olyan csalódott lesz! 88. Hiányozni fog nekem Frank. 89. Jimmy jövő júliusban lesz ötéves. 90. Pár évig Japánban fog élni. 91. Azt hiszem, szakítani fognak. 92. Tudom, hogy meg fogok bukni. 93. Gondolod, hogy esni fog? 94. Remélem, most már működni fog. 95. Háromig számolok… 96. Attól tartok, ez komoly megrázkódtatás lesz az önök számára. 97. Földünk le fog hűlni. 98. Meg fognak változni a dolgok errefelé. 99. Ez nagyon meg fogja nehezíteni a helyzetet. 100. Ennél a kanyarnál hamarosan baleset történik. 101. William, meglátnak bennünket. 102. Nem fogok bocsánatot kérni azért, amit teszek. 103. Ugye nem fogsz nekem odabent elájulni? 104. Rendbe fogok jönni? 105. Műteni fognak? 106. Nem iszod meg a teádat? 107. Mi fog történni a yorki hercegnővel? 108. Mit fog szólni anyu? 109. Mit fogok csinálni a telefonszámlával? 110. Hogyan fogjuk elkölteni a pénzt? 111. Fel akartalak hívni, csak elfeledkeztem róla. 112. 1982-ben úgy volt, hogy Londonba költözünk, de aztán kútba esett az állásom. 113. Úgy volt, hogy a gyerekeim holnap reggel Angelicáékhoz mennek, de a legidősebbnek kanyarója lett. 114. Mindig tudtuk, hogy mit fog mondani legközelebb. 115. Azt hittem, itt maradsz éjszakára. 116. Nem akartam, hogy megint bolondot csináljanak belőlem, úgyhogy elindultam a zaj irányába.Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése