összehasonlítás és fokozás_mondatok


Off Course Angol
összehasonlítás és fokozás: comparison
(Felhasznált forrás: Huron's Checkbook: Salamon Gábor, Zalotay Melinda, 1993, Biográf Kiadó)
Nyelvtan – bonyolult magyarázatok nélkül. Nézd meg ezekben az eredeti angol mondatokban, hogyan működik az összehasonlítás és a fokozás az angolban, és utánozd a mintákat!
Amire a leggyakrabban szükséged lehet, arra kékkel kiemelt példamondatot találsz. A példamondatot érdemes kívülről megtanulni, hogy bármikor felidézhesd a követendő mintát.
A szürke kiemelés a formális (hivatalos) nyelvhasználatot jelzi.

as... as
alapfok: olyan/annyira, mint
1. I’m not as normal as I appear. 2. He is as tall as me. 3. He isn’t as strong as my dad. 4. Perhaps she isn’t earning as much as you think. 5. Women have at least as much intellectual ability as men. 6. Of course, we know he’s not as young as he was. 7. It’s not nearly as cold as it was yesterday. 8. I’m as mystified as you are. 9. It’s just as good as being in the kitchen. 10. There’s nothing as quiet as a goldfish. 11. She is as good a cook as her mother. 12. The great aim of Sterne was to give as true a picture as possible of real human beings. 13. Your house is twice as big as mine. 14. She earns twice as much as Mum does. 15. A New York dustman makes three times as much money as a Hungarian doctor. 16. The new paint costs four times as much and lasts four times as long. 17. You’re not half as liberal as you think you are.
1. Nem vagyok olyan normális, amilyennek tűnök. 2. Olyan magas, mint én. 3. Nem olyan erős, mint az apám. 4. Talán nem keres annyit, mint gondolod. 5. A nők legalább olyan intellektuális képességekkel bírnak, mint a férfiak. 6. Persze, tudjuk, hogy már nem olyan fiatal, mint volt. 7. Közel sincs annyira hideg, mint tegnap. 8. Én is ugyanúgy el vagyok képedve, mint te. 9. Itt ugyanolyan jó, mint a konyhában. 10. Semmi sem olyan csendes, mint egy aranyhal. 11. Olyan jó szakács, mint az anyja. 12. Sterne nagy célja az volt, hogy az emberekről a lehető leghűbb képet rajzolja. 13. Kétszer akkora a házad, mint az enyém. 14. Kétszer annyit keres, mint anya. 15. Egy New York-i szemetes háromszor annyit keres, mint egy magyar orvos. 16. Az új festék négyszer annyiba kerül, és négyszer annyi ideig tart. 17. Feleannyira sem vagy liberális, mint gondolod.
so... as

18. I haven’t got so/as much money as your rich brother Stanley. 19. I find I’m not so/as strong as I thought I was. 20. New York is not so dangerous as you might think. 21. Families don’t talk nearly so much as they used to.
18. Nincs annyi pénzem, mint a gazdag Stanley bátyádnak. 19. Úgy látom, nem vagyok olyan erős, mint gondoltam. 20. New York nem olyan veszélyes, mint gondolnád. 21. A családok közel sem beszélgetnek annyit, mint régen.

He is as tall as me. NOT: He is so tall as me.

adverbs
alapfok: határozók
22. I picked her up as gently as I could. 23. She left as rapidly as she had entered. 24. My grandmother doesn’t move as quickly as she used to. 25. He can’t sing as well as my brother does. 26. Sybil speaks French just as well as I do. 27. It’s a lucky thing we both know you as well as we do. 28. I don’t feel quite as bad as I did yesterday. 29. He runs twice as fast as she does. 30. He doesn’t snore so/as loudly as you do.
22. Amilyen gyengéden csak tudtam, felemeltem. 23. Amilyen gyorsan bejött, olyan gyorsan távozott. 24. Nagyanyám már nem mozog olyan fürgén, mint régen. 25. Nem tud olyan jól énekelni, mint a bátyám. 26. Sybil ugyanolyan jól beszél franciául, mint én. 27. Szerencse, hogy mindketten ennyire ismerünk. 28. Nem érzem magam annyira rosszul, mint tegnap. 29. Kétszer olyan gyorsan fut, mint ő. 30. Nem horkol olyan hangosan, mint te.
-er/more/less
középfok: -bb
31. The male tiger is larger than the female. 32. Have you cut your hair shorter? 33. His smile grew broader. 34. Can I change to a later flight? 35. Is there a cheaper way to get there? 36. A return ticket is cheaper than two singles. 37. You are older than me, and must know better. 38. Nothing can be clearer than that. 39. The alley looked narrower than our lorry. OR: more narrow 40. I’ve never been happier than I am now. 41. Would it be simpler if we just sent it by post? OR: more simple 42. I am two years younger than you. 43. Is she twenty years younger than her husband? 44. She was a foot taller than any of us. 45. Their house is at least three times bigger than ours. 46. Dolphins have bigger brains in proportion to their body size than humans have. 47. After a few lessons you’ll feel more confident. 48. Romantic fiction is more popular than ever. 49. You really ought to be more careful. 50. Can’t you write something more cheerful? 51. I’m stronger, faster and more intelligent than him. 52. I get on much better with Peter, but the relationship with Roger was more exciting. 53. Small firms are often more friendly, but there are fewer opportunities for promotion. OR: friendlier 54. I’m more relieved than you can imagine. 55. I’ve never seen a man more frightened. 56. She was definitely the more clever of the two. OR: cleverer 57. The film was less funny than the book. 58. I find the job less in-teresting than the old one. 59. Her second book is less well known than the first one.
31. A hím tigris nagyobb, mint a nőstény. 32. Rövidebbre vágattad a hajad? 33. Még szélesebben mosolygott. 34. Módosíthatok egy későbbi járatra? 35. Van olcsóbb módja, hogy odajussak? 36. A retúr olcsóbb, mint két külön jegy oda és vissza. 37. Idősebb vagy nálam, neked kell jobban tudnod. 38. Semmi nem lehet ennél világosabb. 39. A sikátor keskenyebbnek tűnt, mint a teherautónk. 40. Soha nem voltam boldogabb, mint most. 41. Egyszerűbb lenne, ha elküldenénk postán? 42. Két évvel fiatalabb vagyok nálad. 43. Húsz évvel fiatalabb a férjénél? 44. Egy lábbal magasabb volt mindegyikünknél. 45. Legalább háromszor akkora a házuk, mint a mienk. 46. Testméretükhöz viszonyítva a delfinek agya nagyobb, mint az embereké. 47. Néhány óra után több önbizalmad lesz. 48. A romantikus regények népszerűbbek, mint valaha. 49. Tényleg óvatosabbnak kéne lenned. 50. Nem tud valami vidámabbat írni? 51. Erősebb, gyorsabb és intelligensebb vagyok nála. 52. Jobban kijövök Peterrel, de a kapcsolatom Rogerrel izgalmasabb volt. 53. A kis cégek gyakran barátságosabbak, de kevesebb lehetőség van az előrelépésre. 54. El se tudod képzelni, mennyire megkönnyebbültem. 55. Nem láttam még nála rémültebb embert. 56. Kettőjük közül egyértelműen ő volt az okosabb. 57. A film nem volt annyira szórakoztató, mint a könyv. 58. Ezt az állást kevésbé találom érdekesnek, mint az előzőt. 59. A második könyve kevésbé ismert, mint az első.

She is younger than you. NOT: She is more younger than you.

irregular comparison
rendhagyó középfokok
60. You’re a better driver than Nicky. 61. Are things going to get better or worse? 62. It is better to tax spending than to tax earnings. 63. He is worse at maths than most of us, isn’t he? 64. Is your headache worse now? 65. My head gets worse instead of better. 66. I earn Ł5,000 more per year than she does. 67. More butchers are women than men. 68. I don’t want to buy more of their shoes. 69. It was more a war movie than a western. 70. So why should we get less than they do? 71. Can we have less talk and more attention! 72. Use less electricity. 73. I have less time than you have. 74. There is less poverty in Europe than in Africa. 75. You should spend less on clothing. 76. I was in the shop for less than ten minutes. 77. I finished less of the work than I had hoped.
60. Jobban vezetsz, mint Nicky. 61. Jobban, vagy rosszabbul fognak menni a dolgok? 62. Jobb a kiadásokat adóztatni, mint a kereseteket. 63. Rosszabb matekból, mint a legtöbbünk, nem igaz? 64. Most jobban fáj a fejed? 65. Ahelyett, hogy javulna, egyre rosszabb a fejem. 66. Évi 5000 fonttal keresek többet nála. 67. A hentesek között több a nő, mint a férfi. 68. Nem akarok náluk több cipőt venni. 69. Inkább háborús film volt, mint western. 70. Miért kapnánk hát kevesebbet, mint ők? 71. Kevesebb beszélgetést és több figyelmet szeretnék! 72. Használjon kevesebb áramot. 73. Kevesebb időm van, mint neked. 74. Európában nincs akkora szegénység, mint Afrikában. 75. Kevesebbet kellene ruhára költened. 76. Kevesebb, mint tíz percet töltöttem a boltban. 77. Kevesebb munkával végeztem, mint reméltem.

We talked about several things. NOT: We talked about more things.

adverbs
középfok: határozók
78. I’ll call you later. 79. He decided to work even harder. 80. He arrived earlier than John. 81. He drove faster than I did. 82. I know him better than you do. 83. You ought to know me better than that. 84. Maybe you can answer that better than I can. 85. You drive worse than your sister. 86. She needs sleep more than anything else. 87. I am more to blame than you, Watson. 88. They pushed the boat farther into the water. 89. You should smile more often. 90. Could you speak more slowly? 91. I recovered more quickly than anyone had expected. 92. Tigers of the south are smaller and more brightly coloured than those of the north. 93. Everything will be so much easier now.
78. Később felhívlak. 79. Úgy határozott, hogy még keményebben fog dolgozni. 80. Korábban érkezett, mint John. 81. Gyorsabban hajtott nálam. 82. Jobban ismerem őt, mint te. 83. Ennél jobban kellene ismerned. 84. Erre te talán jobban tudsz válaszolni, mint én. 85. Rosszabbul vezetsz, mint a nővéred. 86. Mindennél jobban szüksége van az alvásra. 87. Inkább én vagyok a hibás, mint ön, Watson. 88. Beljebb lökték a vízre a csónakot. 89. Gyakrabban kellene mosolyognod. 90. Nem tudna lassabban beszélni? 91. Gyorsabban felépültem, mint bárki gondolta volna. 92. A délen élő tigrisek kisebbek és élénkebb színűek, mint az északiak. 93. Most minden sokkal könnyebb lesz.
a bit smaller”, a lot smaller”
kicsit kisebb” – „sokkal kisebb”
94. You look no older than thirty. 95. Their house is small, but ours is a lot smaller. 96. The operation was slightly cheaper than we’d expected. 97. I’ll talk to you about it one day when you are a little more amiable. 98. My English is a lot better now. 99. The weather is much worse now. 100. I think he knows much more about this than I do. 101. Is there any more tea? 102. I need to ask you a few more questions. 103. There was no more flirting between us, no more kissing. 104. Margarine costs a bit less than butter. 105. I read sci-fi books far faster than I read any other kind of books. 106. Sound travels much faster and much further in water than it does in air.
94. Nem nézel ki harmincnál többnek. 95. Kicsi a házuk, de a mienk sokkal kisebb. 96. Az operáció kicsit olcsóbb volt, mint gondoltuk. 97. Majd beszélek veled erről egyszer, amikor kicsit barátságosabb vagy. 98. Most sokkal jobban tudok angolul. 99. Most sokkal rosszabb az idő. 100. Szerintem sokkal többet tud erről, mint én. 101. Van még tea? 102. Még néhány kérdést kell feltennem. 103. Nem volt köztünk többé flört, csókolózás. 104. A margarin egy kicsit olcsóbb, mint a vaj. 105. A sci-fit gyorsabban olvasom, mint bármilyen egyéb könyvet. 106. A hang sokkal gyorsabban terjed és távolabbra jut vízben, mint levegőben.
-er and er, more and more...
egyre...
107. She gets lazier and lazier. 108. As the time came closer and closer we got more and more excited. 109. More and more people buy guns to protect themselves from more and more people who have guns. 110. Mike was getting more and more impatient. 111. The boat drifted farther and farther from the dock. 112. A specialist is a man who knows more and more about less and less. 113. They had less and less to talk about.
107. Egyre lustább. 108. Ahogy közeledett az ideje, egyre izgatottabbak lettünk. 109. Egyre több ember vásárol fegyvert, hogy megvédje magát egyre több embertől, akinek fegyvere van. 110. Mike egyre türelmetlenebb lett. 111. A csónak egyre távolabb sodródott a kikötőtől. 112. A szakember az, aki egyre többet tud egyre kevesebbről. 113. Egyre kevesebb témájuk akadt.
the -er... the -er, the more... the more
minél... annál
114. The sooner the better. 115. And the sooner we begin it, the better. 116. The bigger it grew the faster it grew. 117. The better the slogan, the better the ad. 118. The more friends you have, the happier you are. 119. The more you sleep, the more you want to sleep. 120. The older he gets, the wiser he is. 121. The more you know the less you think you know. 122. The more you spend on advertising, the more you will sell. 123. The more the data banks record about each one of us, the less we exist. 124. The better informed someone is the more boring they are. 125. The nearer things are to the truth the more they hurt. 126. The more active an animal is in its natural state, the crueller it is to cage it.
114. Minél előbb, annál jobb. 115. És minél előbb kezdjük, annál jobb. 116. Minél nagyobb lett, annál gyorsabban nőtt. 117. Minél jobb a szlogen, annál jobb a hirdetés. 118. Minél több barátja van valakinek, annál boldogabb. 119. Minél többet alszol, annál több alvásra vágysz. 120. Ahogy öregedik, egyre bölcsebb. 121. Minél többet tud az ember, annál kevesebbnek gondolja. 122. Minél többet költünk reklámra, annál többet adunk el. 123. Minél többet tudnak rólunk az adatbankok, annál kevésbé létezünk. 124. Minél tájékozottabb valaki, annál unalmasabb. 125. Minél közelebb van valami az igazsághoz, annál jobban fáj. 126. Minél aktívabb egy állat természetes környezetében, annál kegyetlenebb dolog ketrecbe zárni.
-est/most/least
felsőfok: leg-
127. You’re my oldest friend. 128. What is your greatest ambition? 129. What has been your greatest achievement? 130. Where is the nearest letter-box? 131. Which is the highest mountain in Africa? 132. Which is the longest river in Europe? 133. How far is the nearest post office? 134. How old is the youngest member of your family? 135. She was wearing the shortest skirt I’ve ever seen. 136. He is the fastest sprinter in the world. 137. Joe Freezer’s the ugliest man I’ve ever seen. OR: the most ugly 138. I had the dullest time of my life last night. 139. Here is the reddest rose in all the world. 140. He’s the greediest man I know. OR: the most greedy 141. It was the stupidest question he could think of. OR: the most stupid 142. The funniest thing is when they try to escape through that little hole. 143. The most funny of all was his attempt to explain his economic policies. 144. Their newest model has just come out. 145. That’s what the latest sales figures show anyway. 146. Mrs Goff took me to the untidiest sitting-room I have ever seen. OR: the most untidy 147. It was the longest film that had ever been made. 148. He’s the second tallest in the class. 149. I’m sure the boss will want it ready in the shortest possible time. 150. The most famous knights were Sir Lancelot, Sir Gawain and Sir Galahad. 151. I have many old books but this is the most in-teresting. 152. She always wore the most fashionable clothes. 153. It was the most disgusting room I have ever seen. 154. Bring me the two most precious things in the city. 155. Daddy, you’re the most wonderful person in the world. 156. Films are the most vital form of art today. 157. Today was the most terrible day of my life. 158. Marriage is the most complicated of all relationships. 159. Meat is by far the most nutritious food available to us. 160. He must have been the handsomest SS officer in the whole German army. OR: the most handsome 161. We’d better take the one that is the least expensive. 162. He was prime minister of one of the least powerful states in Africa.
127. Te vagy a legrégibb barátom. v.: Te vagy a legöregebb barátom. 128. Mi a legnagyobb vágya? 129. Mi eddigi legnagyobb eredménye? 130. Hol van a legközelebbi postaláda? 131. Melyik a legmagasabb hegy Afrikában? 132. Melyik a leghosszabb folyó Európában? 133. Milyen messze van a legközelebbi posta? 134. Hány éves a családod legfiatalabb tagja? 135. A legrövidebb szoknya volt rajta, amit valaha is láttam. 136. Ő a leggyorsabb sprinter a világon. 137. Joe Freezer a legcsúnyább férfi, akit valaha láttam. 138. Életem legunalmasabb estéje volt a tegnapi. 139. Íme a legpirosabb rózsa az egész világon. 140. Ő a legkapzsibb ember, akit ismerek. 141. A legostobább kérdés volt, ami eszébe juthatott. 142. A legmurisabb, amikor megpróbálnak azon a kis lyukon kimenekülni. 143. A legmulatságosabb az a kísérlete volt, hogy megmagyarázza gazdasági elképzeléseit. 144. Épp most jött ki a legújabb modelljük. 145. Mindenesetre ezt mutatják a legfrissebb értékesítési adatok. 146. Mrs Goff bevezetett a legrendetlenebb nappaliba, amit valaha láttam. 147. Ez volt a leghosszabb film, amit valaha is gyártottak. 148. Ő a második legmagasabb az osztályban. 149. Biztos vagyok benne, hogy a főnök azt akarja majd, hogy a lehető legrö videbb időn belül kész legyen. 150. A leghíresebb lovagok Sir Lancelot, Sir Gawain és Sir Galahad voltak. 151. Sok régi könyvem van, de ez a legérdekesebb. 152. Mindig a legdivatosabb ruhákban járt. 153. Ez volt a leggusztustalanabb szoba, amit valaha is láttam. 154. Hozd el nekem a két legértékesebb dolgot a városból. 155. Papa, te vagy a legcsodálatosabb ember a világon! 156. A film a ma művészetének legfontosabb területe. 157. Ma volt életem legszörnyűbb napja. 158. A házasság kapcsolataink közül a legbonyolultabb. 159. A hús messze a legtáplálóbb a számunkra elérhető ételek közül. 160. Minden bizonnyal ő volt a legsnájdigabb SS-tiszt az egész német hadseregben. 161. Jobb lesz, ha azt vesszük el, amelyik a legolcsóbb. 162. Az egyik legkevésbé befolyásos afrikai állam miniszterelnöke volt.

She is the youngest girl in the group. NOT: She is youngest girl in the group.

irregular comparison
rendhagyó felsőfokok
163. French cooking is the best in the world. 164. We sell the best, the others sell the rest. 165. This is the best news I have had for ages. 166. Newspapers are the best material for polishing with. 167. The best way to explain it is to do it. 168. In Denmark, teachers are among the best-paid. 169. All I know he was my worst teacher. 170. This is the worst book I have ever read. 171. The most I can do is offer my support. 172. Who has the most money? 173. The right feet and hands of most people are slightly larger than the left. 174. I make most of my own clothes. 175. He used to spend most of his time in the library. 176. Most of us voted against the proposal. 177. I would like to spend the least possible time with her.
163. A francia konyha a legjobb a világon. 164. Mi áruljuk a legjobbat, a többiek, ami marad. 165. Ezer éve a legjobb hír, amit kaptam. 166. Fényesíteni újságpapírral lehet a legjobban. 167. A magyarázat legjobb módja, ha csináljuk is. 168. Dániában a tanárok a legjobban fizetettek közé tartoznak. 169. Csak azt tudom, hogy ő volt a legrosszabb tanárom. 170. Ez a legrosszabb könyv, amit valaha is olvastam. 171. A legtöbb, amit tehetek, hogy felajánlom a támogatásomat. 172. Kinek van a legtöbb pénze? 173. A legtöbb embernek a jobb keze és lába egy kicsit nagyobb, mint a bal. 174. A legtöbb ruhámat én csinálom. 175. Ideje legnagyobb részét a könyvtárban töltötte. 176. A legtöbben a javaslat ellen szavaztunk. 177. A lehető legkevesebb időt szeretném vele tölteni.
adverbs
felsőfok: határozók
178. You know best. 179. He walked the fastest. 180. What day would suit you best? 181. What do you enjoy most in life? 182. What sounds in your house most annoy you? 183. It happened just when we least expected it. 184. It can most easily be paid by post. 185. This is the most efficiently run office in the area. 186. She smokes the most heavily of all of us, but she also works the hardest. 187. Of the three methods, this one functions the least efficiently.
178. Te tudod a legjobban. 179. Ő ment a leggyorsabban. 180. Melyik nap felelne meg a legjobban? 181. Mit élvezel leginkább az életben? 182. Mely hangok zavar nak legjobban a házban? 183. Pont akkor történt, amikor a legkevésbé számítottunk rá. 184. A legkönnyebben postán lehet befizetni. 185. Ez a leghatékonyabban működtetett iroda a környéken. 186. Ő dohányzik a legtöbbet közülünk, de ő is dolgozik a legkeményebben. 187. A három módszer közül ez működik a legkevésbé hatékonyan.Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése