talán, bizonyára_mondatok


Off Course Angol
talán, bizonyára: can, may must, vill: probability, deduction
(Felhasznált forrás: Huron's Checkbook: Salamon Gábor, Zalotay Melinda, 1993, Biográf Kiadó)
Nyelvtan – bonyolult magyarázatok nélkül. Nézd meg ezekben az eredeti angol mondatokban, hogyan működnek a valószínűséggel kapcsolatos mondatok, és utánozd a mintákat!
Amire a leggyakrabban szükséged lehet, arra kékkel kiemelt példamondatot találsz. A példamondatot érdemes kívülről megtanulni, hogy bármikor felidézhesd a követendő mintát.
A szürke kiemelés a formális (hivatalos) nyelvhasználatot jelzi.

You may be right OR: Perhaps/Maybe you are right. OR: You could be right.
NOT: You maybe right.

probability: may, might, can, could
talán; lehet, hogy...
1. I may look old but I’m not senile. 2. That may be a mistake. 3. Hurry up! Someone may come in. 4. I may fly to San Francisco next Saturday. 5. She may come any time now. 6. I may not show up tomorrow. 7. You may still be able to catch her before she leaves. 8. Be careful what you say over the phone, someone may be listening. 9. You never know what might happen. 10. He might be the new teacher. 11. Motorbikes might be cheap, but they’re very dangerous. 12. I might be dead in six years. 13. The conductor might remember. 14. I think it might help a little. 15. The telephone might ring, and I want to be here to answer it. 16. We never know when we might need it. 17. They might be having dinner. 18. She may have missed the bus. 19. She may have detested the role, but she accepted it. 20. They may have been held up in the traffic. 21. She might have lost your address. 22. They thought the pilot might have tried to drag the two men out of the cabin, before the fire broke out. 23. She might have forgotten to call her mother back. 24. He might have wanted sympathy, support. 25. It can be her Christmas present. 26. Who can be at the door at this time of night? 27. What can you have said to make him think that? 28. What can have happened? 29. You could be right. 30. Do you think she could be at Christopher’s place? 31. But who can have known I was here? 32. She could have picked him up deliberately. 33. It might have been carelessness... It could have been planned. 34. No one could have predicted that, could they?
1. Lehet, hogy öregnek nézek ki, de nem vagyok szenilis. 2. Ez lehet, hogy hiba. 3. Siess! Bejöhet valaki. 4. Lehet, hogy jövő szombaton San Franciscóba repülök. 5. Most már bármelyik pillanatban itt lehet. 6. Lehet, hogy holnap nem jelentkezem. 7. Lehet, hogy még el tudod kapni, mielőtt elmegy. 8. Vigyázz, mit mondasz a telefonban, lehet, hogy lehallgatják. 9. Soha nem lehet tudni, hogy mi történhet. 10. Talán ő az új tanár. 11. Lehet, hogy a motorbicikli olcsó, de nagyon veszélyes. 12. Lehet, hogy hat év múlva már nem élek. 13. A kalauz talán emlékszik. 14. Azt hiszem, egy kicsit segíthet. 15. Lehet, hogy csöngeni fog a telefon, és itt akarok lenni, hogy felvegyem. 16. Sohasem tudhatjuk, hogy mikor lehet szükségünk rá. 17. Lehet, hogy éppen vacsoráznak. 18. Lehet, hogy lekéste a buszt. 19. Lehet, hogy utálta a szerepet, de elfogadta. 20. Talán elakadtak a forgalomban. 21. Talán elvesztette a címedet. 22. Úgy gondolták, a pilóta esetleg megpróbálta kivonszolni a két férfit a kabinból, mielőtt kitört a tűz. 23. Elképzelhető, hogy elfelejtette visszahívni az édesanyját. 24. Lehet, hogy együttérzésre, támogatásra várt. 25. Ez lehet a karácsonyi ajándéka. 26. Ki lehet az ilyen késő éjszaka? 27. Mit mondhattál, hogy ezt gondolja? 28. Mi történhetett? 29. Igazad lehet. 30. Gondolod, hogy Christophernél lehet? 31. De ki tudhatta, hogy itt vagyok? 32. Szándékosan is felvehette. 33. Lehetett óvatlanság… Lehet, hogy előre eltervezték. 34. Ezt senki nem tudhatta előre, igaz?deduction

can’t
lehetetlen; nem lehet, hgoy...
35. You can’t say it’s true. 36. You can’t be serious. 37. They can’t be that ill. 38. She can’t know, can she? 39. You can’t say it didn’t happen. 40. She can’t have been happy. 41. Oh, no, they can’t have left yet! 42. You can’t’ve slept well. 43. But she can’t’ve gone out or I would’ve noticed! 44. She can’t have been telling the truth.
35. Nem mondhatod, hogy igaz. 36. Nem gondolhatod komolyan. 37. Nem igaz, hogy annyira betegek. 38. Ugye nem lehet, hogy tudja? 39. Nem mondhatod, hogy nem történt meg. 40. Kizárt dolog, hogy boldog lett volna. 41. Ó, nem, az nem lehet, hogy már elmentek! 42. Nem aludhattatok jól. 43. De nem mehetett ki, mert észrevettem volna. 44. Nem mondhatott igazat.

She can’t have known that. NOT: It can’t be that she knew that.

must
bizonyára, biztosan
45. You must be wrong. 46. Hello! You must be Tom Priest. I’m Jill Cage. 47. She must be Danish. 48. It must be a code. 49. She must be home by now. 50. You must be a very happy man, Mr Judge. 51. You must be disappointed. 52. It must be a very pretty dance. 53. It must be nice to have a garden. 54. I don’t think I’d like to watch a Fradi match, that must be a horrific experience. 55. He speaks English too well, he must be a bloody foreigner. 56. There must surely be many wolves in such a wild region. 57. I must be getting better. 58. You must be making a mistake. 59. He must be suffering terribly. 60. If he’s not in his office, he must be working at home. 61. You must think I am mad. 62. But that must happen very often. 63. Someone must know where she is. 64. I must have been very tired yesterday. 65. She must have been a very stupid woman. 66. There must have been 500 of us in there. 67. I must have been about half an hour late. 68. The pain must have been unbearable for him. 69. He must have overslept. 70. You must have asked the wrong person. 71. I must have made that clear in my letter. 72. It must have taken months to get all you needed. 73. You must have heard me shouting. 74. I must have turned the alarm clock off and gone back to sleep again. 75. The postman must have put it into our letter-box by mistake. 76. It must have been lost in the post. 77. Then all the things must have fallen out.
45. Bizonyára tévedsz. 46. Hello! Te nyilván Tom Priest vagy. Én Jill Cage vagyok. 47. Biztosan dán. 48. Valami kódnak kell lennie. 49. Mostanra már biztosan otthon van. 50. Maga valószínűleg nagyon boldog ember, Mr Judge. 51. Biztosan csalódott vagy. 52. Biztosan nagyon szép tánc. 53. Jó dolog kell legyen, ha az embernek kertje van. 54. Azt hiszem, nem szeretnék megnézni egy Fradi meccset, szörnyű élmény lehet. 55. Túl jól beszél angolul, valami átkozott külföldi lehet. 56. Biztosan sok farkas van egy ilyen vad vidéken. 57. Most már biztosan gyógyulok. 58. Biztosan hibát követsz el. 59. Bizonyára szörnyen szenved. 60. Ha nincs az irodájában, akkor nyilván otthon dolgozik. 61. Nyilván azt hiszed, megőrültem. 62. De ez bizonyára nagyon gyakran megtörténik. 63. Valakinek tudnia kell, hogy hol van. 64. Tegnap nagyon fáradt kellett, hogy legyek. 65. Nagyon buta nő kellett, hogy legyen. 66. Úgy ötszázan kellett, hogy legyünk. 67. Körülbelül egy félórát késhettem. 68. A fájdalom elviselhetetlen lehetett számára. 69. Biztosan elaludt. 70. Biztos nem a megfelelő embert kérdezted. 71. Ezt bizonyára egyértelműen megfogalmaztam a levelemben. 72. Hónapokig tarthatott, amíg megszereztetek mindent, amire szükségetek volt. 73. Hallanotok kellett, ahogy kiabálok. 74. Valószínűleg lenyomtam az ébresztőórát és visszaaludtam. 75. A postás biztosan tévedésből a mi pos taládánkba dobta. 76. Biztosan a postán veszett el. 77. Aztán nyilván minden kipotyogott.

He must have known that. NOT: It must be that he knew that. OR: It is sure that he knew that.

will

78. “What’s he doing?” – “He’ll be typing those letters you dictated in the morning.” 79. You’ll be exhausted after all that cleaning. Come and sit down. 80. Those of you who are familiar with the game will know this. 81. You won’t know Gordon. He is our new doctor. 82. She won’t be working at the moment. Give her a ring. 83. There’s no point in phoning. He’ll have left by now. 84. Perhaps you’ll have heard of it. 85. You’ll have read my article in today’s Times, I suppose. 86. They won’t have arrived yet.
78. „Mit csinál?” – „Valószínűleg azokat a leveleket gépeli, amelyeket ma reggel diktált neki.” 79. Gondolom kimerült vagy az után a sok takarítás után. Gyere és ülj le! 80. Akik ismerik a játékot, ezt már tudni fogják. 81. Valószínűleg nem ismeri Gordont. Ő az új orvosunk. 82. Gondolom, most nem dolgozik. Hívd fel! 83. Nincs értelme telefonálni. Mostanra már biztosan elment. 84. Valószínűleg hallott már róla. 85. Feltételezem, olvasta már a cikkemet a mai Timesban. 86. Még biztosan nem érkeztek meg.Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése