vagy... vagy, sem... sem_mondatok


Off Course Angol
vagy... vagy, sem... sem: either... or, neither... nor
(Felhasznált forrás: Huron's Checkbook: Salamon Gábor, Zalotay Melinda, 1993, Biográf Kiadó)
Nyelvtan – bonyolult magyarázatok nélkül. Nézd meg ezekben az eredeti angol mondatokban, hogyan kell használni az either... or-t és a neither... nor-t, és utánozd a mintákat!
Amire a leggyakrabban szükséged lehet, arra kékkel kiemelt példamondatot találsz. A példamondatot érdemes kívülről megtanulni, hogy bármikor felidézhesd a követendő mintát.
A szürke kiemelés a formális (hivatalos) nyelvhasználatot jelzi.

either... or
vagy... vagy
1. It’s either a goose or a duck. 2. I don’t really know, Tamara is either his niece or his sister-in-law. 3. It was either brown, grey, or purple, I think. 4. You can take either this route or the one marked green. 5. I’ll either come today or tomorrow. 6. He was barely talking to either Jack or me. 7. If either Frank or his brother say no, we’ll stop. 8. I don’t think either Brian or I were natural enterpreneurs. 9. If either the Professor or Mr Wilson comes, tell them we’re off to the club. 10. Either it’s wrong or it isn’t. 11. Either you give it back or leave my house. 12. Levin was either lying or mistaken. 13. Either the locks were too large, or the key was too small, but at any rate it would not open any of them.
1. Ez liba, vagy kacsa. 2. Nem igazán tudom, de Tamara vagy az unokahúga, vagy a sógornője. 3. Barna volt, szürke, vagy lila, azt hiszem. 4. Választhatja ezt az utat, vagy azt a zölddel jelzettet. 5. Vagy ma jövök, vagy holnap. 6. Alig szólt hozzám vagy Jackhez. 7. Ha Frank vagy a bátyja nemet mond, abbahagyjuk. 8. Nem hiszem, hogy akár Brian, akár én született vállalkozók lettünk volna. 9. Ha a professzor vagy Mr Wilson jön, mondja meg nekik, hogy a klubba mentünk. 10. Vagy rossz, vagy nem. 11. Vagy visszaadod, vagy elhagyod a házamat! 12. Levin vagy hazudott, vagy tévedett. 13. Vagy a zárak voltak túl nagyok, vagy a kulcs kicsi, mindenesetre egyiket sem nyitotta.
neither... nor
sem... sem
14. I am neither tall nor short. 15. She was neither beautiful nor intelligent. 16. Unfortunately, they spoke neither English nor Spanish. 17. I neither like nor dislike him. 18. She neither wrote, telephoned nor sent a letter. 19. Neither my mother nor my father have any real friends outside the family. 20. Neither tea nor coffee is good for you in large quantities. 21. Neither Rita nor I recalled ever having seen her.
14. Nem vagyok se magas, se alacsony. 15. Nem volt szép, se intelligens. 16. Sajnos nem beszéltek se angolul, se spanyolul. 17. Se nem szeretem, se nem utálom. 18. Nem írt, nem telefonált, és nem küldött levelet sem. 19. Se az anyámnak, se az apámnak nincsenek igazi barátai a családon kívül. 20. Se a kávé, se a tea nem tesz jót nagy mennyiségben. 21. Se Rita, se én nem emlékeztünk, hogy valaha láttuk volna.


I neither like nor dislike him. NOT: I neither like or dislike him.

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése